Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 16

Iisusan kuollieloisnouzendu

(Matf. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Iiv. 20:1-10)

1Suovatan mendüü Magdalan Marija, Juakoin muamah Marija da Salomei ostettih hüväle tulijua voijettu, ku tahtottih mennä voidamah Iisussua.2N'edälin enzimäzennü päivännü, pühänpiän, ülen aijoi, vai ku päiväine nouzi, hüö tuldih kalmale.

3Hüö paistih keskenäh: «Ken meile vierettäs kiven kalmansuus?»4Konzu hüö nostettih silmät, nähtih: kivi oli vieretettü; a se oli ülen suuri kivi.5Konzu mendih südämeh, nähtih oigiel puolel istumas nuori mies valgielois sovis. Hüö pöllästüttih.6No se sanoi: «Älgiä pöllästükkiä. Tüö ečittö Iisussua Nazariettalastu, kudai oli ristah nuaglittu. Häi nouzi kuollielois, Händü ei ole tiä. Täs on se kohtu, kunne Händü oli pandu.7Nügöi mengiä da sanokkua Hänen opastujile, dai Pedrile sanokkua: Häi enne teidü roihes Galileis. Sie tüö näittö Händü, muga kui Häi teile sanoi.»8Naizet lähtiettih kalmukolospäi, säristen da varaten pajettih iäre. Hüö nikelle ei sanottu nimidä, ku varattih.

Iisus ozuttahes opastujile

(Matf. 28:9-10, 16-20; Luk. 24:13-53; Iiv. 20:11-18; 19-23; Ap.r. 1:6-11)

[9Konzu Iisus nouzi kuollielois aijoi huondeksel suovattupäivän jälgeh, Häi ozuttihes enzimäzekse Magdalan Marijale, kudamas oli ajanuh seiččie karuu.10Marija lähti siepäi i vedi viestin niilöile, ket oldih Iisusanke da ket nügöi itkiettih pahasmieles.11No konzu hüö kuultih, Iisus on hengis i Marija nägi Händü, hüö ei uskottu.

12Tämän jälgeh Iisus jiäviihes toizen nägözennü kahtele heis, konzu hüö oldih matkal linnaspäi.13Hüö kiännüttih järilleh sanomah toizile, no heidügi ei uskottu.

14Jälgimäi Iisus jiäviihes ühteletostu opastujale, konzu hüö oldih süömäs. Häi moitii heidü uskomattomuon täh da südämen kovevuon täh, ku hüö ei uskottu niilöi, kudamat nähtih Händü kuollielois nossuonnu.15Häi sanoi heile: «Mengiä kaikele muailmale da kuuloitakkua jevangeliedu kaikile täl mual eläjile.16Ken uskou da ottau ristindän, se piäzöü. Ken ei usko, sidä suuditah häviendäh.17Ket uskotah, luajitah nengomii tunnusruadoloi: Minun nimes hüö ajetah iäre karuloi, hüö paistah uuzil kielil,18tartutah madoloih käzin, i hos hüö juodaneh tappajua juaduu, no se ei luaji vahinguo heile. Hüö pannah käit voimattomien piäle, i net tervehtütäh.»

19Konzu Ižändü Iisus sanoi heile kai, Händü otettih üläh taivahah, i Häi istuihes Jumalan oigiele puolele.20Opastujat lähtiettih matkah i kuuloitettih jevangeliedu kaikkiel. Ižändü ruadoi heijänke da lujendi oman sanan tunnusruadoloil.]


предыдущая глава Глава 16 следующая глава