Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 28

Iisus nouzou kuollieloispäi

(Mark. 16:1-10, 14-18; Luk. 24:1-12, 36-49; Iiv. 20:1-10, 19-23; Ap.r. 1:6-8)

1Suovatan mendüü, n'edälin enzimäzennü päivännü, huondeshämäris tuldih Magdalan Marija da se toine Marija kaččomah kalmua.2Sit kerras rodih suuri muansärizendü; Taivahallizen Ižändän anheli heitüi taivahaspäi. Häi tuli kalman luo, vieretti kiven iäres sen suus da istuihes sille.3Häi oli läpettäi ku tulenišku, i hänen sovat oldih valgiet ku lumi.4Vardoiččijat muga pöllästüttih händü, ga ruvettih särizemäh da kuavuttih muale ku kuolluot.5No anheli sanoi naizile: «Tüö älgiä varakkua! Minä tiijän, tüö ečittö Iisussua, ristah nuaglittuu.6Ei Händü ole tiä. Häi nouzi, muga kui Häi sanoi. Tulgua, kačokkua kohtua, kus Häi virui.7I mengiä huolitakkua, sanokkua Hänen opastujile: 'Häi nouzi kuollielois i menöü enne teidü Galileih, tüö sie näittö Händü.' Sen minä teile sanoin.»

8Naizet lähtiettih kiirehel kalmaspäi. Pöllästünnüöt da hüväs mieles hüö juostih viemäh viestii Iisusan opastujile.9No Iisus tuli heile vastah i sanoi: «Terveh teile!» Hüö mendih Hänen rinnale, sevättih Hänen jalgoi da kumardettihes.10Sit Iisus sanoi: «Älgiä varakkua! Mengiä sanokkua minun vellile, anna tullah Galileih. Sie hüö nähtäh minuu.»

11Konzu naizet oldih matkas, erähät niilöis saldatois, kudamat vardoittih Iisusan kalmua, mendih linnah da saneltih ülimäzile pappiloile kai, midä oli roinnuh.12Papit kerävüttih paginale rahvahan vahnimienke. Hüö annettih saldatoile äijü d'engua13da sanottih: «Sanokkua nenga: 'Iisusan opastujat tuldih üöl da varrastettih Hänen rungu, kuni müö magaimmo.'14A ku tämän tiijustannou muaherru, müö händü vagavutammo da luajimmo muga, gu teil ei rodies nimidä huoldu.»15Saldatat otettih d'engat i luajittih juuri muga, kui heile käskiettih. Heijän sanat levittih jevreilöin keskes, i sidä paistah vie tänäpäigi.

16Kai üksitostu opastujua lähtiettih Galileih da mendih sille mäile, kunne Iisus oli käskenüh heile mennä.17Konzu hüö nähtih Händü, hüö kumardettihes Hänele, no erähät ei uskottu.18Iisus tuli heijän rinnale da pagizi heijänke. Häi sanoi: «Minule on annettu kai valdu taivahas dai mual.19Ga sit mengiä da luajikkua kaikkii rahvahii minun opastujikse: ristikkiä heidü Tuatan, Poijan da Pühän Hengen nimes20da opastakkua heidü noudamah kaikkie sidä, midä minä käskin teile noudua. I mustakkua, minä olen ainos teijänke, muailman loppuh suate.»


предыдущая глава Глава 28 следующая глава