Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 2

Iisus piästäü hullatun

(Matf. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

1Erähän päivän mendüü Iisus tuli uvvessah Kapernaumah. Konzu rahvas kuultih, Häi on kois,2heidü kerävüi muga äijü, ga kaikin ei sünnüttü ni pihačurah, veriän edeh. Iisus saneli heile Jumalan sanua.3Hänen luo tuodih hullattu mies. Sidä kannettih n'elläi.4Rahvasjoukon täh hüö ei voidu piästä Iisusan luo. Sit hüö riičittih levo sil kohtua, kus oli Iisus, i loukos heitettih alah magavosija, kudamal virui hullattu.5Heijän uskon nähtüü Iisus sanoi hullatule: «Velli, sinun riähkät on sinule prostittu.»

6No sie oldih erähät zakonanopastajat, i hüö sanottih ičekseh:7«Kui häi voibi tualleh paista? Häi vet nagrau Jumalua. Niken muut, vai üksi Jumal, voibi prostie riähkii.»8Iisus hengel kerras ellendi, midä hüö duumaijah, da sanoi heile: «Mikse tüö nenga duumaičetto?9Kudai on kebjiembi – sanuogo hullatule: 'Sinun riähkät on sinule prostittu', vai sanuo: 'Nouze, ota oma magavosija da astu'?10No ku tüö tiedäzittö, Ristikanzan Poijal on valdu mual prostie riähkii,» – sit Häi kiändüi hullatun puoleh da sanoi:11«sanon sinule: nouze, ota oma magavosija da mene kodih.»12Sit mies kerras nouzi, otti magavosijan i kaikkien ies astui iäre. Kaikin oldih hämmästüksis, kiitettih Jumalua da sanottih: «Nengostu müö emmo nähnüh nikonzu.»

Iisus kuččuu Leevien

(Matf. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Iisus lähti uvvessah järven randah. Kai rahvas tuldih Hänen luo, i Häi opasti heidü.14Konzu Häi astui d'engankeriändükohtas siiriči, Häi nägi sie istumas Leevien, Alfein poijan. Iisus sanoi hänele: «Astu minule jälles.» Leevii nouzi i lähti Iisusale jälles.

15Sit Iisus oli murginal Leevien kois. Äijü maksuloinkeriäjiä da muudu riähkähistü süödih veruo ühtes Iisusan da Hänen opastujienke. Hänen noudajien joukos heidü oli äijü.16Ku zakonanopastajat da fariseit nähtih, Iisus süöü ühtes riähkähizien da maksuloinkeriäjienke, hüö sanottih Hänen opastujile: «Kuibo häi süöü ühtes maksuloinkeriäjien da riähkähizienke!»17Iisus kuuli sen da sanoi heile: «Eihäi tervehile pie parandajua, a parandai pidäü voimattomile. En minä tulluh kuččumah oigieloi, a tulin kuččumah riähkähizii.»

Svuad'burahvas ei pühitetä

(Matf. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Iivanan opastujat da fariseit piettih pühiä. Iisusal tuldih küzümäh: «Mindähbo Iivanan da fariseiloin opastujat pühitetäh, a Sinun opastujat ei pühitetä?»19Iisus vastai: «Eihäi svuad'burahvas voija pühittiä, kuni sulhaine on heijänke! Konzu sulhaine on heijän keskes, hüö ei voija pühittiä.20Vie tulou moine aigu, konzu sulhaine otetah heis iäre, i sit sinä piän hüö pühitetäh.21Niken ei pane uuttu paikkua vahnah sobah. Moine paikku kučistuhuu revittäü vahnan sovan, i loukko roih vie suurembi.22I niken ei vala uuttu viinua vahnoih puzuloih. Viinu revittäü puzut, sit viinu dai puzut mennäh sudre. Ei, uuzi viinu pidäü valua uuzih puzuloih.»

Suovatan ižändü

(Matf. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23Kerran suovattan Iisus astui vil'l'upellos poikki, i astujes Hänen opastujat ruvettih katkomah tähkii.24Sit fariseit sanottih Hänele: «Kačos! Mindähbo hüö ruatah mostu, midä ei sua ruadua suovattan?»25No Iisus sanoi heile: «Ettogo nikonzu lugenuh, midä David ruadoi, konzu hänele da hänen dovarišoile rodih n'älgü, da heil ei olluh evästü?26Häi meni jumalankodih, konzu Abjatar oli ülimäzennü papinnu, otti Jumalale tuovut leivät, söi da andoi hänenke olijoilegi, hos niilöi leibii sai süvvä vaiku pappiloil.»27I Iisus sanoi heile: «Suovattu on ristikanzah niškoi, a ei ristikanzu suovattah niškoi.28Muga Ristikanzan Poigu on suovatangi Ižändü.»


предыдущая глава Глава 2 следующая глава