Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

SANA ZAKONANOPASTAJII DA FARISEILOI VASTAH 23

Глава 23

Ei pie ülendiä omua iččie

(Mark. 12:38-39; Luk. 11:43, 46; 20:45-46)

1Sit Iisus pagizi rahvahale da omile opastujile.2Häi sanoi: «Zakonanopastajat da fariseit ollah nügöi Moisein sijal.3Kuunnelkua sit heijän sanoi da luajikkua niilöin mugah, no älgiä heijän ruadoloin mugah. Hüö sanotah ühtü, a ruatah tostu.4Hüö sivotah jügielöi takkoi, kudamii on paha kandua, i lad'd'atah net rahvahan selgäh, no iče ei tahtota ni sormel lekahuttua ku avvuttua.5A konzu midätahto ruatah, ga ruatah vai sikse, ku rahvas nähtäs. Mittumat leviet on heil očas da käzis malittusidiet i mittumat pitkät kistit helmois!6Hüö suvaijah istuo pruazniekkustolis parahil sijoil da enzimäzel riävül sinagougis.7Heile on mieldü müöte, ku rahvas luajitah heile tervehüs pihoil da sanotah heile 'ravvi' – opastai.

8No tüö älgiä annakkua sanuo iččie ravvikse, ku üksi on teil opastai, i tüö kaikin oletto vellekset keskenäh.9I tuatakse älgiä sanokkua nikedä mual, ku üksi on teil Tuatto, se, kudai on taivahas.10Älgiägo annakkua sanuo iččie n'evvojakse, sikse gu üksi on teijän n'evvoi, Messii.11A ken teis on suurin, se olgah teil käsküläzennü.12No ken iččie ülendäü, sidä alendetah; a ken iččie alendau, sidä ülendetäh.»

Oi teidü!

(Mark. 12:40; Luk. 11:39-52; 20:47)

13«Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Midä tüö heittelettökseh! Tüö salbuatto Taivahallizen valdukunnan rahvahas. Iče etto mene südämeh, i niilöi, kudamat tahtottas mennä, etto laske. [14Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Viärüöl kiškotto koit leskilöil da silmiči panetto pitkii malittuloi. Sidä pahembi roih teile tazavo.]

15Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Tüö kävelettö muat dai meret ku kiännüttiä hos ühtü teijän vieroh. A ku kentahto kiändüü, sit tüö luajitto hänes uavun lapsen, kahtu kerdua pahemban, ku oletto iče!

16Paha rodieu teile, tüö sogiet viettelijät! Tüö sanotto: 'Ku ken andanou sanan jumalankoin nimes, hänen sana ei maksa nimidä. A ku ken andanou sanan jumalankoin kullan nimes, se on sanal sivottu!'17Tüö hajuttomat da sogiet! Kudai on suurembi, kuldugo vai jumalankodi, kudai luadiu sen kullan pühäkse?18Vie tüö sanotto: 'Ku ken andanou sanan altarin nimes, hänen sana ei maksa nimidä. A ku ken andanou sanan altarin piäl olijan lahjan nimes, se on sanal sivottu.'19Tüö sogiet! Kudai on suurembi, lahjugo vai altari, kudai luadiu sen lahjan pühäkse?20Sendäh, ken andau sanan altarin nimes, andau sen altarin dai altaril olijoin lahjoin nimes.21I ken andau sanan jumalankoin nimes, andau sanan sen i sie Eläjän nimes.22Muga i se, ken andau sanan taivahan nimes, andau sanan Jumalan valdusijan i sil Istujan nimes.

23Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Tüö annatto kümmenenden vuitin m'atas, ukropas da tminas, no kaikis suuriman, mi on Zakonas, tüö hülgiättö: etto ole oigiet da armollizet rahvahii vaste, ettogo kaikes kuundele Jumalua. Nämii käskülöi pidäs noudua da ni toizii ei pidäs unohtua.24Tüö sogiet viettelijät! Čakan periä tüö lasketatto juomizen, a verbl'uudan lainuotto!

25Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Tüö pezettö mal'l'an da juvvan ulgoči, no sen süväin on täüzi ahnehuttu da vällillizüttü!26Sinä sogei farisei, peze enzimäi mal'l'an süväin, ku se ulgočigi rodies puhtas!

27Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Tüö oletto ku čomendetut kalmat: ulgoči net ollah hüvät kaččuo, a südämes sie on täüzi kuolluzien luudu da kaikkie tülgiedü!28Muga tüögi ulgoči ozutattokseh rahvahien silmis oigiekse, a südämeči oletto tävvet kielastustu da viärüttü.

29Paha rodieu teile, zakonanopastajat da fariseit! Tüö heittelettökseh. Tüö luajitto suurii kivikalmoi Jumalan iänenkandajile da čomendatto oigieloin kalmoi.30Tüö sanotto: 'Ku müö elänüzimmö tuattoloin aigua, müö emmo ollus, kui hüö, viärät Jumalan iänenkandajien veres.'31Nenga tüö tovestatto iččie vastah: tüö oletto niilöin lapset, kudamat tapettih Jumalan iänenkandajii.32Ga viegiä sit agjah suate se, min allettih teijän tuatat.33Tüö mavot, tüö pahan mavon kannetut! Tüö etto piäze pagoh, teidü suuditah uaduh!

34Kuunnelkua! Minä tüönnän teijän luo Jumalan iänenkandajii, mielevii miehii da zakonanopastajii. Erähii heis tüö tapatto da nuagličetto ristah, toizii tüö rubietto rozgittamah sinagougis da ajamah linnas linnah.35Teijän piäle tulou kaikkien oigieloin veri, kudai mual on valutettu tozioigies Aavelis algajen da Barakien poigah Zaharieh suate, kudaman tüö tapoitto jumalankoin da altarin välil.36Toven sanon teile: tämä kai tulou tämän polven rahvahan piäle.»

Iisus pidäü pahua mieldü Jerusaliman täh

(Luk. 13:34-35)

37«Jerusalim, Jerusalim, sinä tapat Jumalan iänenkandajii da kivität surmah suate niilöi, kudamii on tüöttü sinun luo. Kui puaksuh minä tahtoin kerätä sinun lapsii, kui kana keriäü omii poigazii siivien alle! No tüö etto tahtonuh sidä.38I nügöi teijän taloi roih hüllättü da tühjü.39Minä sanon teile: täs päiväs lähtijen tüö etto enämbi näi minuu, kuni etto sano: 'Blahoslovittu on Häi, kudai tulou Taivahallizen Ižändän nimes!'»


предыдущая глава Глава 23 следующая глава