Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 21

Lesken groššu

(Mark. 12:41-44)

1Iisus kačahtih da nägi, kui bohatat pannah d'engua jumalankoin d'engankeriändülippahah.2Häi nägi i köühän leskiakan, kudai pani sinne kaksi hienuo d'engastu.3«Toven sanon teile» – sanoi Iisus – «tämä köühü leski pani enämbän, migu kentahto toine.4Kaikin muut annettih lahju omas küllüös, a häi andoi omas köühüös. Andoi jälgimäzet d'engat, kudamil eli.»

IISUS PAGIZOU JÄLGIMÄZEH AIGAH NÄH 21:5-38

Jumalankoin hävittämine

(Matf. 24:1-2; Mark. 13:1-2)

5Konzu erähät ihasteltihes, mittumat kaunehet kivet da Jumalale annetut lahjat čomendetah jumalankodii, Iisus sanoi:6«Tulou aigu, konzu kai tämä, midä tüö nügöi näittö, levitetäh muan tazale. Täh ei jiä kivie kiven piäle.»

Midä roih jälgimäzel aijal?

(Matf. 24:3-14; Mark. 13:3-13)

7Erähät küzüttih: «Opastai, konzubo tämä kai roiteh? Misbo müö tunnustammo sen aijan tulendan?»8Iisus sanoi: «Kačokkua, ku teidü ei üöksütettäs. Äijät, näit, tullah minun nimel da sanotah: 'Minä olen se', da sanotah 'Aigu on tulluh.' Vai älgiä lähtekkiä heile jälles.9Da ku kuuletto toris da rahvahan nouzendois, älgiä pöllästükkiä. Kaikele sille pidäü roijakseh enzimäi, no se ei ole vie agju.»

10I Häi jatkoi: «Üksi rahvas nouzou toizen rahvahan piäle, mua muan piäle,11rodieu suurii muansärizendöi, da äijis kohtis n'älgiä da rubitaudiloi. Pahua kummua roih, i taivahal nägüü suurii primiettöi.

12No jo enne kaikkie tädä teidü otetah kiini da polgietah. Teidü vietäh sinagougih suudittavakse, teidü salvatah türmäh, tüö puututto suariloin da muaherroin edeh, i kai tämä minun nimen täh.13Sit sie tüö voitto sanella hüviä viestii minuh näh.14Vai pangua mustoh – teil ei pie ielpäi duumaija, kui puolistua iččie.15Minä annan teile moizet sanat da mielet, ga ni üksi vihaniekku ei voi ni vastustua, ni kiistiä teijänke.

16Kai teijän vahnembat, vellet, omat da dovarišat menetetäh teidü, da erähii teis tapetah.17Kaikin vihatah teidü minun nimen täh.18No teijän piäs ei paku ni üksi tukkaine.19Kestäkkiä kai, i sil tüö piästättö elämäh oman hengen.»

Jerusaliman hävittämine

(Matf. 24:15-21; 29-35; Mark. 13:14-19, 24-31)

20«Konzu näittö torajoukot Jerusalimas ümbäri, sit tüö tiijättö: sen hävitändü on lähäl.21Ken ollou Juudies, pajekkah mägilöih. Ken ollou linnas, lähtekkäh iäre linnaspäi, eigo ni küläs eläjil pie tulla linnah.22Net päivät, näit, ollah tazuandupäivät: sit stuanihes kai, midä on kirjutettu.23Oi, mi paha rodieu kohtuzile da imettäjile naizile niilöinnü päivinnü! Tälle muale tulou suuri gor'a da viha sen rahvahan piäle.24Ühtet kuoltah miekan teräh, toizii otetah kiini da vietäh vägivaldah kaikkien vierahien rahvahien segah, i Jumalua tundemattomat rahvahat ruvetah pollettamah Jerusalimua, kuni ei loppei heijän aigu.25Päiväzes, kuus da tiähtilöis roih primiettiä. Meren allot bauhutah da juhketah, i rahvahat mual ollah suuris tuskis, eigo tietä, midä ruadua.26Rahvas kuolendah suate varatah sidä, mi on tulemas kogo muailmah, ku taivahien väit liikutah.27Sit Ristikanzan Poigua nähtäh tulemas pilven keskes taivahallizes väis da valgies.28I konzu tämä kai algau, seizokkua kohti da nostakkua piät: teijän vällälepiäzendü on lähäl.»29I Häi sanoi heile nengozen arbaituspaginan:

«Kačokkua smokvupuudu, libo mittumuatahto muudu puudu.30Konzu tüö näittö, kui sih puhketah lehtet, tüö tiijättö – kezä on jo lähäl.31Juuri muga nämien primiettöin nähtüü tüö tiijustatto – Jumalan valdukundu on lähäl.32Toven sanon teile: tämä rahvaspolvi ei hävie, kuni kai ei stuan'ei.33Taivas da mua hävitäh, no minun sanat ei hävitä.»

Olgua valmehet!

34«Kačokkua, ku vällillizüs, humaloičendu da elaijan huolet ei jüvendettäs teijän mielii, eiga se päivü tabuau teidü35kui rida. Se tabuau kai mual eläjät.36Olgua sit ainos jallas da moliettokseh, ku teile täüdüs vägie mennä läbi kaikes sit, mil pidäü roijakseh, da kestiä Ristikanzan Poijan ies.»

37Päiväl Iisus ainos opasti jumalankois, a ehtäl lähti da oli üön mäil, kudamua sanotah Voipuumäikse.38Aijoi huondeksel rahvas kerävüttih jumalankodih kuundelemah Händü.


предыдущая глава Глава 21 следующая глава