Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 6

Kui avvuttua köühile, kui moliekseh da pühittiä?

(Luk. 11:2-4)

1«Vardoikkuattokseh tuomas omii hüvii ruadoloi rahvahan edeh, gu hüö nähtäs net, eiga etto sua palkua teijän taivahallizes Tuatas.2Sendäh, konzu annat miilostinua, älä soita kielel, kui ruatah erähät sinagougis da pihoil, ku rahvas kiitettäs heidü. Hüö vai heitellähes jumalahizekse. Toven sanon teile: hüö jo suadih oma palku.3A konzu sinä annat miilostinan, älgäh sinun hura käzi tiijäkkäh, midä ruadau oigei,4anna sinun hüvä ruado olis peitos. Tuattas, kudai nägöü sengi, mi on peitos, maksau sinule palkan.

5Konzu molittokseh, älgiä olgua kui net, kudamat heitellähes jumalahizekse. Hüö suvaijah seizuo da moliekseh sinagougis da ristudorogoil, ku rahvas nähtäs heidü. Toven sanon teile: hüö jo suadih oma palku.6A sinä ku molittos, mene pertin südämeh, salbua uksi da molei sit sinun Tuatale, kudai ei ole nägevis. Tuattas, kudai nägöü sen, mi on peitos, maksau sinule palkan.

7Konzu molittokseh, älgiä lad'd'akkua liigua sanua kui net, kudamat ei tundieta Jumalua. Hüö smietitäh, gu heijän malitus on äijü sanua, heidü parembi kuultah.8Älgiä olgua heijän jüttümät; teijän Tuatto jo tiedäü, midä teile pidäü, enne ku tüö Hänel pakičetto.9Sendäh moliettokseh nenga:
– Tuatto meijän taivahalline!
Olgah pühännü Sinun nimi.
10Tulgah Sinun valdu.
Roikkah Sinun tahto kui taivahas, mugai mual.
11Anna meile tänäpäi meijän jogapäiväine leibü.
12Prosti meile meijän vellat, kui müö prostimmo niilöile, ket ollah meile vellas.
13Älä vie meidü muanitukseh, a piästä meidü pahas.
[Sinunhäi on valdu, vägi da kunnivo ilmazen ijän. Amin'!]

14Ku tüö prostinetto toizile heijän pahat ruavot, prostiu teidügi teijän taivahalline Tuatto.15No ku tüö etto prostine toizii, ei teijän Tuatto prosti teilegi pahoi ruadoloi.

16Konzu tüö pühitättö, älgiä buuristakkua kui net, kudamat heitellähes jumalahizekse. Hüö ollah atkalan nägözinnü, ku kaikin nähtäs, hüö pühitetäh. Toven sanon teile: hüö jo suadih palku.17A sinä ku pühität, voidele tukat da peze silmät.18Sit sinun pühitändiä ei nähtä rahvas, a nägöü sinun Tuatto, kudai ei ole nägevis. Sinun Tuatto, kudai nägöü sen, mi on peitos, maksau sinule.»

Jumal da bohatus

(Luk. 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19«Älgiä suitakkua eluo muale. Tiä eloloi hävitetäh koi da ruoste, da vargahat tungevutah taloloih da varrastetah.20No suitakkua iččeh näh eluo taivahah. Sie ni koi ni ruoste ei hävitetä eigo vargahat tungevuta da varrasteta.21Kus on sinun elot, sie on sinun süväingi.

22Silmü on rungan lampu. Ku sinun silmü ollou terveh, sit kogo rungu on valgies.23A ku sinun silmis ollou mitahto viga, sit kogo rungu on pimei. A ku se valgei, kudai sinus on, on pimei, ga mittuine sit suuri on se pimei!

24Niken ei voi olla kahten herran kazakannu. Libo häi ühtü vihuau, a tostu suvaiččou, libo ühtele ruadau kai, a toizeh ni kačahtai ei. Teijän ižändännü ei voi olla Jumal dai bohatus.»

Jumal pidäü huolen meis

(Luk. 12:22-31)

25«Sendäh minä sanon teile: älgiä huolikkua omua hengie, midä süvvä da midä juvva, älgiä huolikkua rungua, midä olis piäle panna. Onhäi hengi kallehembi ku süömine, a rungu kallehembi ku sovat.26Kačokkua taivahan linduzii: eigo külvetä, eigo leikata, eigo kabrasteta aittoih, a teijän taivahalline Tuatto süöttäü heidü. Olettohäi tüö äijiä kallehembat ku linnut.27I ken teis voibi huolindal hos askelen verran pitkendiä omua elaigua?

28Midä tüö huolitto sobii? Kačokkua niitün kukkazii, kui net kazvetah: eigo ruata, eigo kezrätä.29Minä sanon teile: ni iče Solomon kaikes omas čomuos ei olluh muga hüvin sellinnüh, kui kudaitahto niilöis.30Ku Jumal nenga hüvin sellittäü niitün heinäzen, kudai tänäpäi kazvau, a huomei se lükätäh päččih, ga eigo vie äijiä enämbäl sellitä teidü, tüö vähäuskozet!

31Ga sit älgiä huolikkua da älgiä sanokkua: 'Midä müö süömmö?' libo 'Midä müö juommo?' libo 'Kus müö otammo sovat?'32Tädä kaikkie ečitäh net, kudamat ei tundieta Jumalua. Teijän taivahalline Tuatto tiedäü: tädä kaikkie teile pidäü.33Ečikkiä enne kaikkie Jumalan valdua da Hänen oigiedu tahtuo, sit kai nämägi teile annetah.34Älgiä sit huolikkua huomenistu päiviä; huomenine päivü iče pidäü ičes huolen. Joga päiväle on külläl sen omis huolis.»


предыдущая глава Глава 6 следующая глава