Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

KEN ON IISUS? 11-12

Глава 11

Iivan Ristijän küzümüs Iisusale

(Luk. 7:18-23)

1Konzu Iisus andoi kahtele- tostu opastujale kai nämä n'evvot, Häi lähti sen lohkon toizih linnoih opastamah da sanelemah.2Konzu Iivan Ristii türmäs olles kuuli Iisusan ruadolois, häi tüöndi Hänen luo omii opastujii3küzümäh: «Oletgo Sinä se, kudamal pidäü tulla, vai pidäü meil vie vuottua tostu?»4Iisus vastai heile: «Mengiä da sanelkua Iivanale, midä kuuletto da näittö:5
– Sogiet nähtäh, rammat kävelläh, prokuazal voimattomat puhtastutah, kuurnehet kuultah, kuolluot nostah, köühät kuultah hüvä viesti.6Ozakas on se, ken ei hairehtu uskos minuh.»

Iisus sanelou Iivan Ristijäh näh

(Luk. 7:24-35)

7Konzu Iivan Ristijän opastujat lähtiettih, Iisus rubei sanelemah rahvahale Iivanah näh:

«Midäbo kaččomah tüö kävüittö elämättömäh muah? Kortehtugo, kudamua tuuli lekuttau?8Vai midä kaččomah tüö kävüittö? Toinah miestü ülen čomis sovis? Suariloin linnois tüö lövvättö niilöi, ket muga sellitäh!9Midäbo sit kaččomah kävüittö? Jumalan iänenkandajuago? Juuri sidä, i minä sanon teile: häi on suurembi ku iänenkandai.10Häi on se, kudamah näh on sanottu Pühis Kirjutuksis:
– Minä tüönnän viestinvedäjän iel Sinuu, häi avuau Sinule dorogan.
11Toven sanon teile: ei ole naizen suaduloin keskes suurembua ku Iivan Ristii, no vähävägizin Taivahallizen vallas eläjis on suurembi händü.12Iivan Ristijän päivis algajen nämih päivih suate Taivahallizen valdua vastah toratah, i vägivallan luadijat ülen äijäl tahtotah suaja sen omih käzih.13Kai Jumalan iänenkandajat da Moisein Zakon Iivanah suate ennustettih täh valdah näh,14i uskokkua libo älgiä, juuri Iivan on se Il'l'u, kudamal pidi tulla muailmah.15Kel on korvat, se kuulkah!

16Mittuine sit on tämän polven rahvas? Hüö ollah ku pihal istujat lapset, kudamat kirrutah toine toizele:17'Müö soitimmo teile pillil, no tüö etto pläššinüh, müö luvettelimmo itkuvirzilöi, tüö etto itkenüh.'18Iivan tuli, häi eigo süö, eigo juo, a rahvas sanotah: 'Hänes on karu.'19Ristikanzan Poigu tuli, Häi süöü da juou, i rahvas sanotah: 'Mittuine süömäri da juomari, maksuloinkeriäjien da muijien riähkähizien dovariššu!' No Mielevüön ozutetah oigiekse sen ruavot!»

Iisus soimuau Galilein linnoi

(Luk. 10:13-15)

20Sit Iisus rubei soimuamah niilöi Galilein linnoi, kudamis Häi oli luadinuh enimät omis suuris ruadolois, gu net ei hüllättü riähkii da ei kiännüttü Jumalan puoleh:

21«Paha rodieu sinule, Horazin! Paha rodieu sinule, Vifsaidu! Ku net suuret ruavot, kudamat oli luajittu teijän pihoil, ollus luajittu Tiiras da Sidonas, sit niilöin rahvas ribusovis da tuhkua piäle huškuttajen jo ammui hüllätännüs riähkät da kiännütännüs Jumalan puoleh.22Minä sanon teile: Tiiru da Sidon suudopäivännü piästäh hoivembal ku tüö.

23I sinä, Kapernaumu, nostetahgo sinuu taivahah? Alah sortah sinuu, alah uaduh! Ku sinun pihoil luajitut suuret ruavot ollus luajittu Sodomas, se olis püstüi vie tänäpäigi.24Minä sanon teile: Sodoman mua piäzöü suudopäivännü hoivembal ku sinä.»

Tulgua minun luo da huogavukkua

(Luk. 10:21-22)

25Sih aigah Iisus sanoi nenga:

«Minä ülendän Sinuu, Tuatto, taivahan da muan Ižändü, ku piit nämä dielot peitos mielevis da opastunnuzis, a avait net lapsen mielele.26Moine oli, Tuatto, Sinun hüvä tahto.

27Minun Tuatto on andanuh kai minun valdah. Poigua ei tunne niken, vai Tuatto, eigo Tuattua tunne niken, vai Poigu da se, kelle Poigu tahtou avata Händü.

28Tulgua minun luo kaikin ruavol vaivatut da kel on jügei takku kannettavannu. Minä annan teile huogavuo.29Otakkua minun takku omile hardieloile da opastukkua minus: minä olen hüväsüdämelline da sanankuulii. Muga tüö suatto hengele hoivua.30Minun kandamustu on hüvä kandua, minun takku on kebjei.»


предыдущая глава Глава 11 следующая глава