Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

IISUS ALGAU RUAVON 3-4

Глава 3

Iivan Ristii

(Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-18; Iiv. 1:19-28)

1Niilöih aigoih tuli Iivan Ristii da rubei sanelemah Juudien elämättömäs muas:2«Hülläkkiä riähkät da kiännükkiä Jumalan puoleh, sendäh gu Taivahallizen valdu on lähäl!»3Juuri Iivanah näh ollah nämä Jumalan iänenkandajan Isaijan sanat:

– Kirgujan iäni kuuluu elämättömäs muas:

«Valmistakkua Ižändäle dorogu,

luajikkua oigiekse Hänen tropat!»

4Iivanal piäl oli verbl'uudan villas luajittu soba, kudai oli vüötettü nahkuvüöl, a süömizennü hänel oldih čirkat da meččükimalehien mezi.5Hänen luo tuldih rahvas Jerusalimaspäi, Juudien joga puolelpäi i kaikis Jordanjoven ümbäri olijois mualoispäi.6Hüö sanottih omat riähkät, i Iivan ristii heidü Jordanjoves.

7No konzu Iivan nägi, hänen luo ristittäväkse on tulemas äijü fariseidu da saddukeidu, häi sanoi heile:

«Tüö pahan mavon kannetut! Smietittögo, tüö voitto piästä tulijas vihas?8Eläkkiä muga, ku nägüs: tüö hülgäittö riähkät da kiännüittö Jumalan puoleh.9Älgiä duumaikkua, piäzettö ku voitto sanuo: 'Müöhäi olemmo Avraaman lapset.' Minä sanon teile: Jumal voibi luadie Avraamale lapsii nämis kivisgi.10Kirves on jo pandu puun juurele. Joga puu, kudai ei anna hüvii andimii, leikatah da lükätäh tuleh.

11Minä ristin teidü viel ku ozuttua, tüö hülgäittö riähkät da kiännüittö Jumalan puoleh. No minule jälles tulou toine, kudai on minuu vägevembi. Minä en päi ni Hänen jallaččiloi kandamah. Häi ristiü teidü Pühäl Hengel da tulel.12Hänel on labju käis, i sil Häi viškuau vil'l'at. Jüvät Häi keriäü aittah, a ruumenet poltau sammumattomas tules.»

Iisusan ristindü

(Mark. 1:9-11; Luk. 3:21-22)

13Sit Iisus tuli Galileispäi Jordanjovele Iivanan luo ristittäväkse.14Iivan opii azettua Händü da sanoi: «Sinägo tulet minun luo ristittäväkse? Minulhäi pidäs suaja Sinus ristindü!»15No Iisus vastai hänele: «Nügöi olgah nenga. Kačo, tälleh meil pidäü täüttiä Jumalan oigei tahto.» Sit Iivan luadii Hänen sanua müöte.

16Jälles ristindiä Iisus kerras nouzi viespäi. I kačo, avavuttih taivahat, i Iisus nägi, kui Jumalan Hengi heitüi taivahaspäi ku küühköilinduine da azetui Hänen piäle.17Taivahispäi kuului iäni: «Tämä on Minun armas poigu, kudamah Minä olen mieldünüh.»


предыдущая глава Глава 3 следующая глава