Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EVREJALAIŽILE

Глава 8

Uden kožmusen ülembaine pap

1Nügüd' olem azjan südäimes: meil om ülembaine pap, kudamb ištub taivhas Suren Jumalan valdištmen oiktal kädel.2Sigä hän služib taivhaližes pühäkodiš, siš todesižes pühäpertižes, kudamban om seižutanu iče Ižand, a ei mez'.

3Kaikutte ülembaine pap om pandud tomha lahjoid da žertvoid Jumalale, sikš meiden-ki ülembaižele papile pidi midä-se toda žertvaks.4Ku hän oliži man päl, ka hän ei oliži pap-ki, sikš ku sid' oma jo mugoižed papid, ked toba žertvlahjad käskišton mödhe.5Hö služiba pühäkodiš, kudamb om vaiše taivhaližen kuvahaine. Ved' sanutihe Moisejale, konz hän zavodi tehta pühäpertišt: «Pidä hol't siš, miše kaik oliži tehtud sen kuvan mödhe, kudamb sinei oli ozutadud mägel.»6No meiden ülembaine pap om sanu äi kerdoid paremban služindradon, mi toižed papid, severdan paremban, miverdan paremb om se kožmuz, kudambas hän om kesknikan. Sen kožmusen alandusen oma parembad toivotused.

7Ku ezmäine kožmuz olnuiži vigatoi, ka ei pidanuiži sen sijale tošt kožmust.8No Jumal löuzi vigan ičeze rahvahas. Hän sanui:
— Kulgat! Se aig tuleb, sanub Ižand,
konz minä tegen uden kožmusen
Izrail'an rahvahanke da Judan rahvahanke.
9Se ei linne mugoine-žo kožmuz kut se,
kudamban tegin heiden ezitatoidenke
siloi, konz otin heid kädes
i vein heid Egiptan maspäi.
Hö ei püžunugoi neciš minun kožmuses,
i sikš minä-ki tacin heid,
sanub Ižand.
10Mugoižen uden kožmusen minä tegen
Izrail'an rahvahanke neniden päividen jäl'ghe,
sanub Ižand:
Minä panen heid meletamha minun käsköiš,
kirjutan ned heiden südäimihe.
Minä linnen heiden Jumalan,
a hö linneba minun rahvahan.
11Siloi niken enamba ei opendaškande tošt mest,
vel'l' ei opendaškande velled sanudes:
«Tunde Ižandad»,
sikš ku kaik penespäi surhesai
tundeškandeba mindai.
12Minä pästan heile heiden värhuded,
en muštaškande heiden grähkid da pahut.
13Pagištes uden kožmusen polhe Jumal ozutab, miše ezmäine kožmuz om jo vanhenu. A se, mi om vanhenu da kulunu, pigai kadob.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава