Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EVREJALAIŽILE

Глава 7

Melhisedek om kunigaz i pap

1Nece Melhisedek oli Saliman kunigaz i Ülembaižen Jumalan pap. Konz Avraam oli tulmas toraspäi, kus hän oli vägestanu kunigahid, Melhisedek tuli hänele vastha i blahoslovi händast,2a Avraam andoi hänele kümnendesen kaikiš torasatusišpäi. Melhisedek om ezmäi kaiked «oiktusen kunigaz» — sen znamoičeb hänen nimi — a völ hän om Saliman kunigaz — mi om «kožmusen kunigaz».3Hänel ei ole tatad dai mamad, ei ole sugulangad, hänen elopäivil ei ole augotišt dai lopud. Hän om Jumalan Poigan kartte: hän om pap kaiken i igäks.

4Kackat, mitte sur' hän om: iče ezitat Avraam andoi hänele kümnendesen parahimiš torasatusišpäi.5Nenile Levian poigile, kudambid om pandud papikš, pidab käskišton mödhe otta kümnendez rahvahan kodielospäi, ičeze velliden kodielospäi, hot' nene velled-ki oma Avraaman suguspäi.6A Melhisedek, ken ei olend heiden suguspäi, oti kümnendesen Avraamalpäi i blahoslovi Avraamad, kudamb oli jo sanu Jumalan toivotusen.7Se om kaikile sel'ged, miše suremb blahoslovib penembad.8Midä koskeb papid, ka kümnendesen saba papid, kudambile pidab kolda, a sid' kümnendesen sab hän, kenen polhe Pühäd Kirjutused todištaba: hän eläb igän.9Ka ved' Levi-ki, kümnendesen keradai, iče andoi Avraaman kal't kümnendesen ičeze kodielospäi.10Ved' siloi Levi völ ei olend sündnu-ki, hän oli ezitatan südäimes, konz Melhisedek tuli Avraamale vastha.

11Ku Levian sugun papiden rad — kudamban polhe Izrail'an rahvahale om anttud käsköd käskištos — oliži olnu kaikiš polišpäi hüvä, ka mikš pidi pagišta toinejiččen papin libundas, mugoižen papin kut Melhisedek, a ei kut Aaron?12Konz vajehtase papiden aig, käskištole-ki pidab vajehtadas.13Hän, kudamban polhe sid' om pagin, mülüb toižhe heimoho, kudambaspäi niken ei tartlend altarin služindradho.14Ved' kaik tedaba, miše meiden Ižand om lähtnu Judan heimospäi, kudambas Moisei ei sanund nimidä, konz pagiži papišton polhe.

15Azj tegese völ sel'ktembaks siloi, konz tuleb uz' pap, mugoine kut Melhisedek,16kudamb ei ole tehnus papikš sugulangan mödhe, kut sanub käskišt, a kadomatoman elon vägel.17Hänen polhe Pühäd Kirjutused todištaba muga:
— Sinä oled pap igäks,
mugoine kut Melhisedek.
18Muga kumaitas aigembaine käsk, sikš miše se oli vägetoi da ližatoi,19ved' käskišt ei täutand nimidä kaikiš polišpäi lophusai. No sen käskön sijale tuleb mi-se paremb — nadei, kudamban kal't mö lähenem Jumalaha.

20Pidab muštta völ Jumalal anttud vahv sana. Levialaižed tegihe papikš necita sanata,21no nece toine tegihe papikš Jumalan vahvan sanan kal't. Ved' hänen polhe om sanutud:
— Ižand om andnu vahvan sanan
i nikonz ei vajehta mel't:
sinä oled pap igäks,
mugoine kut Melhisedek.
22Nece Jumalan vahv sana ozutab meile, miše se kožmuz om vahvemb, miččen taga om Iisus.

23Völ üks' azj: nenid papid oli äi sikš, ku surm telusti heile jatkata papin töd.24No Iisus igän linneb papin, sikš ku hän eläb igän.25I muga hän voib nügüd' i kaiken aigan päzutada nenid, kudambad hänen kal't läheneba Jumalaha. Hän eläb kaiken aigan, miše loita heiden poles.

26Mugoine ülembaine pap meile pidab-ki: pühä, vigatoi, puhtaz, grähkhižiš mehišpäi erigoittud i letud korktemba taivhid.27Hänele ei pida, kut toižile ülembaižile papile, kaikuččen päivän toda žertvoid, ezmäi ičeze grähkiden tagut, a sid' rahvahan tagut. Hän om tehnu sen kerdan da kaikeks igäks, konz toi ičtaze žertvaks.28Käskišt paneb ülembaižikš papikš mehid, hot' hö oma välläd, a Jumalan vahv sana, kudamb tuli käskišton jäl'ghe, paneb sille sijale Poigan. Hän igän om parahim ülembaine pap kaikiš polišpäi.


предыдущая глава Глава 7 следующая глава