Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EVREJALAIŽILE

Глава 5

1Kaikutte ülembaine pap valitas mehiden keskespäi i pandas mehiden tagut tomha Jumalale lahjoid i žertvoid grähkiden pästandaks.2Mugoine pap mahtab žalleita tedmatomid i segoinuzid, ku iče-ki om vähävägine,3i sikš hänele pidab toda žertvoid kut rahvahan, muga i ičeze grähkiden tagut.4I niken ei ota iče ičeleze necidä korktad arvod, vaiše se, keda kucub Jumal, kut Aaronan.5Muga iče Hristos-ki ei libutand ičtaze ülembaižen papin sijale, a libuti hän, ken sanui:
— Sinä oled minun Poig,
tämbei minä sindai sündutin.
6I toižes sijas hän sanub:
— Sinä oled pap igäks,
mugoine kut Melhisedek.
7Maižen elon aigan Iisus voikunke loiči i kucui abuhu händast, kudambal oli vald päzutada händast surmaspäi. Nece pakičend kulištadihe, sikš ku hän kumarzihe Jumalale.8I hot' hän oli Poig, hän-ki mokid tirptes openzihe olda kundlijaižen.9I ku hän oli tehnu kaiken, midä pidi, hän tegihe igähižen päzutandan purtkeks kaikile, ked kundleba Jumalad,10i Jumalal pandud ülembaižeks papikš, mugoižeks kut Melhisedek.

Algat tackoi uskondad!

11Necen polhe meil oliži äi midä sanuda, no ei ole kebn sel'genzoitta teile nenid sijoid, sikš ku teile om jüged el'geta, midä teile sanutas.12Tähäsai teile pidi jo tehtas opendajikš, no teid ičtatoi völ pidab opeta; pidab, miše ken-ni opendaiži teile Jumalan sanad ani augotišespäi. Teid pidab sötta maidol, a ei koval sömižel.13Kaikutte, keda völ söttas maidol, om pen' laps', hän ei teda, mi om oiged.14A kova sömine om vanhembiden täht, neniden täht, kudambile elo om andnu mel't erigoitmaha hüvän pahaspäi.


предыдущая глава Глава 5 следующая глава