Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EVREJALAIŽILE

Глава 3

Iisus om suremb Moisejad

1Ka muga, pühäd uskondvelled, mugažo Taivhaližen kuctud, kackat Iisusaha Hristosaha, meiden uskondan apostolaha i ülembaižehe papihe.2Iisus om uskoline sille, ken händast necile radole om pannu, kut Moisei-ki oli uskoline «kaikes hänen kodin kacundas».3No Iisus om pandud korktembale arvsijale, mi Moisei, severdan korktembale, miverdan pertin sauvojan arv om korktemb pertin arvod.4Kaikutte pert' om saudud kenen-se käzil, no Jumal om saunu kaiken.5Moisei oli uskoline «kaikes hänen kodiš», no oli vaiše kuti käskabunik. Hänen radole pidi olda ozutesen siš, miš Jumal tahtoi pagišta tulijal aigal.6A Hristos om Poig, hänen käzihe om anttud kaik kodi. I sen kodin olem mö, ku kaičem vahvas i lophusai rohktust da nadejad, kudambad andaba meile ihastust.

Jumalan rahvaz päzub lebaidamhas

7I sikš, kut Pühä Heng sanub:
— Tämbei, ku tö kulet hänen änen,
8algat kovitagoi ičetoi südäimid,
muga kut tegiba teiden tatad,
konz hö libuiba mindai vasthapäi
i kodviba minun tirpandad rahvahatomas mas.
9Sigä hö kodviba minun tirpandad
i nägiba minun radod
nellänkümnen voden aigan.
10Sikš minä kurktuin necen rodun päle i sanuin:
«Kaiken aigan hö oma segoinuded
ičeze südäimiš.»
Hö ei tahtoinugoi mända minun tedme,
11i sikš minä vihas andoin vahvan sanan:
«Hö nikonz ei päzugoi
minun lebutahoze.»
12Ka kackat, velled, miše niken teišpäi südäimes ei oliži paha da uskmatoi i miše et käraudaižihe eläbas Jumalaspäi.13I rohkenzoitkat toine tošt kaikuččen päivän, kuni voib sanuda «tämbei», miše grähk ei manitaiži teid nikeda da ei kovitaiži teiden südäimid.14Ved' meil om ühthine Hristosanke oza, vaiše voižim lophusai püžuda vahvoin siš uskondas, kudamb meil om olnu ezmässai.

15Necen polhe om sanutud muga:
— Tämbei, ku tö kulet hänen änen,
algat kovitagoi ičetoi südäimid,
kut tegit siloi, konz libuit händast vasthapäi.
16Ked kuliba, no üks'kaik libuiba vasthapäi, ka ei-ik hö olnugoi siš artelišpäi, keda Moisei vedi Egiptaspäi?17Kenen päle Jumal oli käregandenu nel'l'kümne vot? Ka neniden päle, ked lanksiba grähkähä i heiden hibjad jäiba sen jäl'ghe rahvahatomha maha.18Kenele hän andoi vahvan sanan, miše hö ei päzugoi hänen lebutahoze? Ka kundlematomile.19Sikš mö nägem-ki: hö ei voinugoi päzuda sinna, ku hö ei usknugoi.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава