Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 3

Loičkat meiš

1Lopuks völ, velled: loičkat meiš, miše Ižandan sana leveniži teramba i oliži kaikjal mugoižes korktas arvos, kut nece om tehnus teiden keskes.2Loičkat mugažo, miše meile kaitas pahoiš da vällišpäiš mehišpäi; ved' kaik ei uskkoi.

3No Ižandale voib uskta, i hän vahvištab teid da kaičeb pahaspäi.4Ižandan täht mö lujas uskom sihe, miše tö nügüd' radat da edemba-ki radaškandet ninga, kut mö käskem.

5Kärautkaha Ižand teiden südäimed Jumalan armastushe i Hristosan tirpandaha.

Algat olgoi laškad

6Meiden Ižandan Iisusan Hristosan nimes mö käskem teid, velled, püžumaha eriži kaikuččes vellespäi, kudamb eläb laškad elod, ei kundle meiden opendust.7Tö tedat iče, miše teile pidab otta ozutez meišpäi. Konz olim teidenno, em elänugoi laškad elod.8Mö em sönugoi maksmata nikenen leibäd, a tegim töid i radoim öd i päiväd, miše ei ištta teiden niškal.9I nece ei ole sen täht, miše meil ei ole olnu sihe oiktust, a sen täht, miše tahtoim olda teile ozutesen.10Konz olim teidenno, mö andoim teile käskön: ku ken-ni ei tahtoškande rata, algha hän sögoi-ki.11Ved' mö olem kulnuded, miše erased teišpäi eläba laškad elod, ei rakoi, a ličesoiš verhiže azjoihe.12Mugomile mö käskem i pakičem meiden Ižandan Iisusan Hristosan nimes rata tünäs i sada ičeleze leibäd.13No tö, velled, algat väzugoi tehmaha hüväd.14Ku ken-se ei kundle sidä, midä mö olem kirjutanuded neciš kirjeižes, pidägat händast sil'mnägubal i olgat eriži hänespäi. Tehkahas hänele huiged.15No kaiken-se algat pidägoi händast vihanikan, vaiše škol'gat händast kut velled.

Loptervhensanad

16Iče kožmusen Ižand antkaha teile kožmust kaiken aigan da kaikuččel ladul. Ižand olgha teiden kaikidenke.17Minä, Pavel, ičein kädel kirjutan teile nene tervhutesed. Muga minä kirjutan kaiken, i nece om tundmuzznam kaikuččes kirjeižes.18Olgha teidenke kaikidenke meiden Ižandan Iisusan Hristosan armod! Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава