Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 2

Vastustai, Antihrist

1Otkam nügüd' paginaks meiden Ižandan Iisusan Hristosan tulend da se, kut meid ottas hänennoks. Mö pakičem, velled,2algat antkoi nikenele pöl'gästoitta ičtatoi, algat lähtkoi melespäi, konz sanutas, miše Hristosan päiv om jo tulnu. Algat uskkoi, ku ken-ni sanub, miše hän tedišti necen Pühäs Hengespäi vai kenen-se paginaspäi da kuti meiden kirjutadud kirjeižespäi.3Algat antkoi nikenele nimiččel ladul manitada ičtatoi. Ved' edel sidä päiväd rahvaz käraudase Jumalaspäi, i tuleb ezile grähkän mez', surman poig.4Nece vastustai libutaškandeb ičtaze korktemba kaikid, lugeškandeb ičtaze Jumalaks, kenele loitas, eskai ištuse pühäkodihe Jumalan vuitte da paneb ičtaze Jumalaks.5Tö ved' muštat, kut minä pagižin teile necen polhe siloi, konz olin teidenno.6Tö tedat, mi vastustajad völ pidätab, ei anda ozutadas: hänen aig völ ei ole tulnu.7No se vägi, kudamb vastustab Jumalad, om jo zavodinu ičeze peitradod. Tarbiž vaiše ezmäi čurata tespäi se, ken pidätab.8Siloi ozutase se Jumalan käsköiden vastustai, keda Ižand Iisus tuldes surmitab ičeze sun hengahtusel da koletab ičeze korktan arvon vägel.9Jumalan käsköiden vastustajan tulend om sotonan rad. Se tegeškandese suren vägenke, tundmuztegoidenke, manitajiden čudoidenke i10kaikenlaižiden pahoiden tegoidenke. Ned manitaškandeba surmha astujid, sikš ku hö ei navedinugoi tot, mi oliži päzutanu heid.11-12I sikš Jumal andab heile putta manitusen valdha, miše kaik ned, ked valičiba pahuden i ei usknugoi todehe, uskoižiba kelastushe i saižiba sudan.

Olgat vahvad

13No meile kaiken pidab kitta Jumalad teiden tagut, Ižandan kal'hed velled. Ved' Jumal ezmässai valiči teid päzutandaha. Hänen Heng tegeb teid pühikš, i tö uskot todehe.14Sen täht hän kucui-ki teid hüvän vestin kal't, kudamban mö toim teile, miše tö-ki oližit ühtes meiden Ižandan Iisusan Hristosanke hänen korktas arvos.15Olgat sikš vahvad, velled, i pidägatoiš neniš opendusiš, kudambid mö olem andnuded teile paginas vai kirjeižiš.16Iče meiden Ižand Iisus Hristos i Jumal i meiden Tat, kudamb om armastanu meid da ičeze armoiš om lahjoičenu meile igähižen tüništoitusen i hüvän nadejan,17tehkaha teiden südäimed rohktembikš da vahvištagha teid jogahižes sanas i hüväs tegos.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава