Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 1

1Minä, Pavel, Siluan da Timofei oigendam tervhutesid Fessalonikan uskondkundale, kudamb eläb Jumalas, meiden Tatas da Ižandas Iisusas Hristosas.2Armoid da mirud teile Jumalaspäi, meiden Tataspäi, da Ižandas Iisusas Hristosaspäi.

Ižandan päivän varastand

3Meile pidab kaiken kitta Jumalad teiden täht, velled. Muga pidab-ki tehta, sikš ku teiden uskond kazvab kaik enamban, a armastuz toine toižhe ližadase teiš kaikiš.4Mö iče kitten starinoičem Jumalan uskondkundile teiš, teiden tirpandas i uskondas, ved' tö elät küksendan da ahtištusiden keskes.5Täspäi nägub, mitte oiged om Jumalan sud. Hän kacub teid arvokahikš hänen valdkundan täht, min täht tö näget-ki mokid.6I nece om oiged: Jumal maksaškandeb ahtištusel teiden ahtištajile.7A teile, kut meile-ki, ahtištusiš olijoile, hän andab lebaidust. Nece linneb siloi, konz Ižand Iisus ičeze vägeviden angeloidenke tuleb taivhaspäi8lämoinkeliden keskes da kovas opendab nenid, kudambad ei tekoi Jumalad da ei kundelkoi meiden Ižandan Iisusan Hristosan hüväd vestid.9Heid opetas sil, miše kükstas igähižele surmale, erigoittas Ižandaspäi da hänen suren vägen hoštotesespäi.10Nece linneb sen suren päivän, konz hän tuleb, miše tuliži sil'mnägubale hänen korged arv i vägi hänen uskojiš. Tö-ki linnet heiden keskes, sikš ku olet usknuded meiden todištusehe.11I mö loičem kaiken teiden täht, miše meiden Jumal kacuiži teid arvokahikš samha igähižen elon. Sihe hän om teid kucnu. Loičem, miše hän ičeze vägel vahvištaiži teiden himod tehta hüväd da vedäiži lophusai ned radod, kudambišpäi nägub, miše tö uskot hänehe.12Muga tö ülenzoitaižit meiden Ižandan Iisusan Hristosan nimed, a hän — teid, meiden Jumalan da Ižandan Iisusan Hristosan armoiden mödhe.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава