Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 4

Elo Jumalan tahton mödhe

1Sid' völ, velled! Tö olet tedištanuded meišpäi, kut pidab eläda, miše olda mel'he Jumalale. No Hristosan Iisusan nimes mö lujas pakičem teid tehtas parembikš völ enamba.2Ved' tö tedat, miččid käsköid Ižandan Iisusan nimes mö olem teile andnuded.3Jumalan taht om siš, miše tö tegižitoiš pühembikš. Varaikat vedelust!4Kaikuččele teišpäi tarbiž opetas pidämaha ičetoi hibjad pühän i korktas arvos.5Algat antkoi sidä hibjaližen himon valdha, kut tegeba ned, kudambad ei tuntkoi Jumalad.6Nikenele ei pida tehta pahad uskondvellele neciš azjas i manitada händast, sikš ku Ižand vahvas opendab kaikes siš. Necen polhe mö olem teile ende sanunuded i todištanuded.7Ved' Jumal kucui meid elämaha ei grähkhišt, a pühäd elod.8Sikš ken käraudase sel'gäl sihe, ka ei käraute meheze, a käraudase sel'gäl Jumalaha, kudamb om andnu meile Pühän Hengen.9Velliden armastuses ei tarbiž kirjutada teile, Jumal iče openzi teid armastamha toine tošt.10Tö ved' armastat uskondvellid kaikes Makedonias. No mö pakičem teid, velled, tehtas parembikš völ enamba.11Pangat kaik vägi, miše eläda hilläšti, miše tehta ičetoi azjad i sada ičetoi leib, kut mö olem teile käsknuded-ki.12Siloi teiden elo linneb vigatoman uskmatomiden-ki sil'miš i teile ei pidaškande nimittušt abud toižilpäi.

Konz Ižand tuleb

13En tahtoi, velled, jätta teid tedmata sidä, midä tegese kolnuzile, miše teil ei oliži pahad mel't surmas, kut toižil, kudambil ei ole nadejad.14Iisus om kolnu i eläbzunu kollijoišpäi, sihe mö uskom. Se ozutab, miše Jumal eläbzoitab Iisusan kartte nenid-ki, ked oma kolnuded uskojin.15Sanum teile sen, midä Ižand om sanunu: Mö, elos olijad, kudambad jäm tänna Ižandan tulendahasai, em ehtkoi edel kolnuzid.16Konz kuluškandeb käsk, ülembaižen angelan än' da tordaškandeb Jumalan torv, sid' iče Ižand laskeškase taivhaspäi, i ned, kudambad koliba Hristosaha uskojin, ezmäižin eläbzuba kollijoišpäi.17Sid' meid, kudambad olem elos, völ täl mal, ühtes heidenke tembaidaškatas i pil'ves veškatas Ižandale vastha. Muga mö voiškandem olda kaiken Ižandanke.18Tüništoitkat toine tošt nenil sanoil.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава