Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 3

1Ka sid', ku em voinugoi enambad tirpta, pätim iče jäda Afinaha,2a teidennoks oigenzim Timofejan. Hän om meiden vel'l', Jumalan käskabunik i meiden radvel'l' Hristosan hüvän vestin sanelendas. Hänele pidi vahvištada teid i ližata teile rohktust uskondas,3miše niken ei välleniži neniš ahtištusiš. Tö ved' tedat, miše muga om pandud meile meiden elos.4Konz mö olim teidenno, jo edelpäi sanuim, miše meil linneb ahtištusid. Muga om tehnus-ki, kut tö tedat.5Sid', ku en voind enambad tirpta, ka oigenzin Timofejan tedištamha teiden uskondas. Ved' varaižin, ei-ik manitai ole manitanu teid da ei-ik männugoi meiden radmokad uhtei.6Nügüd' Timofei om pördnus teidennopäi i tonu meile hüväd vestid teiden uskondas i armastuses. Hän starinoiči, miše tö johtutelet meid hüvil sanoil i tahtoit nägištada meid mugažo lujas, kut mö-ki teid.7Muga, velled, teiden uskond om ližadanu meihe rohktust necen ahtištusen i mokan aigan.8Nügüd' voim eläda edemba, ku tö püžut vahvas Jumalas.9Kutak voižim kitta Jumalad teiš i kaikes siš ihastuses, mitte om meil Jumalan edes teiden tagut!10Öd i päiväd mö loičem kaikes südäimespäi, miše voižim nägištada teid i ližata teile, midä ei täudu völ teiden uskondas.11Iče Jumal, meiden Tat, da meiden Ižand Iisus Hristos tazoitagha te teidennoks.12Ližadagha Ižand täudel märal teile armastust toine toižhe i kaikihe mehiže — muga, kut mö-ki armastam teid —13i vahvištagha teiden südäimed, miše ned oližiba pühäd da vigatomad meiden Jumalan i Tatan edes, konz meiden Ižand Iisus Hristos tuleb kaikiden hänen uskojidenke. Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава