Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE FESSALONIKALAIŽILE

Глава 2

Pavlan rad Fessalonikas

1Tö iče-ki tedat, velled, miše meiden tulend teidennoks ei olend ližatoi.2Hot' meid Filippas oli kükstud da nagrdud, kut tö tedat-ki, no meiden Jumal andoi meile rohktust sanelda teile hänen hüväd vestid mugomas sures vastustuses.3Konz mö kucum mehid uskmaha Jumalaha, ka mö em kelastagoi, meiden meletused ei olgoi paganad, mö em tahtoigoi manitada nikeda.4Jumal om kacnu meid mugoižikš, ked voiba sanelda hüväd vestid, ka mö sanelem-ki sidä, no em sikš, miše olda mel'he rahvahale, a Jumalale, kudamb tedab, mi meiden südäimiš om.5Mö nikonz em olgoi pagižnuded čomil sanoil, sen tö tedat; em olgoi ecnuded peitoiči ičelemoi hüväd, Jumal om sen todištai.6Mö em olgoi ecnuded rahvahaspäi ülenzoitust, em teišpäi, em toižišpäi,7hot' oližim voinuded Hristosan apostolan oldes tehtas surikš. A mö olim teiden keskes lämänsüdäimeližed, mugoižed, kut mam, kudamb imetab da kazvatab ičeze lapsid.8Mö armastim teid muga äjan, miše olim vaumhed andmaha teile Jumalan hüvän vestin ližaks ičtamoi-ki: mugoižikš armhikš tö meile tegitoiš.9Ved' tö muštat, velled, meiden jügedoid radoid. Konz sanelim teile Jumalan hüväd vestid, radoim öd i päiväd, miše sada paukad da ei jügenzoitta teiden elod.10Tö da völ Jumal olet todištajad, miččed puhthad, oiktad da vigatomad olem olnuded mö uskojiden edes.11Iče-ki tö tedat, kut mö kaikuttušt teišpäi, kut tat ičeze lapsid,12pagištoitim, rohkenzoitim i pakičim lujas, miše tö eläižit mugošt elod, mitte om mel'he Jumalale, kudamb om kucnu teid ičeze valdkundaha da korktan arvon hoštoteshe.

13Mö väzumata kitäm Jumalad völ siš, miše tö uskoit sihe sanaha, kudamban kulištit meišpäi. Tö otit sen sanan südäimehe, et kuti mehiden sanan, a kuti Jumalan sanan — mitte se todeks om-ki — i se sana radab teiš, uskojiš.14Velled, teile om tehnus mugažo, kut Judejas tegihe Jumalan uskondkundile, ked eläba Hristosas Iisusas. Teiden ičetoi man mehed oma ahtištanuded teid mugažo, kut evrejalaižed — sigälaižid uskojid.15Evrejalaižed oma surmitanuded Ižandan Iisusan i hänen sanankandajid; hö oma lujas ahtištanuded meid-ki. Heiden azjad ei olgoi Jumalale mel'he i tegeba heid kaiken mirun vihanikoikš.16Hö telustaba meile, konz mö sanelem hüväd vestid Jumalad tundmatomile rahvahile, ku ei tahtoigoi, miše ned voižiba päzutadas. Muga hö vaiše täutaba ičeze grähkiden märad. No lopuks Jumalan viha sabutab heid.

Pavel tahtoib tulda kävumaha Fessalonikaha

17Velled, konz meid erigoittihe teišpäi — ei südäimespäi, a sil'mišpäi — völ enamban mö tusttuim teid i tahtoim nägištada.18Sikš olem tahtoinuded tulda teidennoks — minä, Pavel, kerdan dai toižen olen himoičenu tehta muga — vaiše meile telusti soton.19Kenak om meiden nadei, ihastuz da ülendeluz meiden Ižandan Iisusan Hristosan edes hänen tulendpäivän, ku et tö?20Ved' tö olet meiden ülendeluz da ihastuz.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава