Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE KOLOSSALAIŽILE

Глава 3

1Ku teid ühtes Hristosanke om eläbzoittud kollijoišpäi, ka eckat sidä, mi om ülähän, taivhas, kus Hristos ištub Jumalan oiktal kädel.2Meletagat siš, mi om taivhas, algat siš, mi om mal.3Ved' tö olet kolnuded, i teiden elo om peittud ühtes Hristosanke Jumalaha.4Konz Hristos, teiden elo, tuleb udes, sid' tö-ki linnet hänenke hänen korktan arvon hoštoteses.

5Ka sid' surmitagat se, mi om teiš neciš miruspäi: vedeluzelo, pagan elo, himonkobaiduz, paha himo da ažlakuz', kudamb om tühjile jumaloile kumardelend.6Niiden tagut tuleb Jumalan viha kundlematomiden päle.7Tö-ki kävelit nenid teidme, konz elit mugošt elod.8A nügüd' lükäikat kaik: viha, käreganduz, pahuz', lajindsanad da toižed huiktatomad sanad.9Algat kelastagoi toine toiženke pagištes. Ved' tö olet rušnuded ičetoi «vanh minä» sen kaikiden tegoidenke10da olet sädnus udehe, mi kaiken aigan udištase, opendase paremba tundmaha ičeze Tegijad, miše tehtas hänen karččeks.11Siloi ei linne enamba grekalaižid, evrejalaižid, ümbrileiktud da ümbrileikmatomid, varvaroid, skifoid, orjid, valdakahid, vaiše Hristos om kaik, hän om kaikiš.

12Tö, ked olet Jumalan valitud, pühäd da hänele armhad, säkatoiš südäimeližehe žalleičendaha, hüvüdehe, hilläha da laskvaha tabaha, tirpandaha.13Tirpkat i prostigat toine tošt, hot' oliži-ki laida toine tošt miš-ni. I muga kut Hristos om prostinu teid, muga prostigat tö-ki.14No pälembaižeks sobaks pangat armastuz, kudamb hüvin sidob kaiken ühthe.15Mir, kudamban Jumal andab, ohjakaha teiden südäimed, ved' Jumal om ühtenzoitnu teid ühthe hibjaha i kucnu elämaha kožmuses. Algat unohtagoi kitta!16Elägaha Hristosan sana täudel märal teiden keskes. Opendagat toine tošt da nevogat toine toižele kaikel melevudel i kitkat Ižandad pajataden südäimiš hänele psalmoid, ülenzoituzrunoid da hengeližid pajoid.17Midä teget, sanoiš vai tegoiš, tehkat kaik Ižandan Iisusan Hristosan nimes i kitkat hänen kal't Jumalad da Tatad.

Kut eläda ühtes

18Akad, kundelkat ičetoi mužikoid, muga kut pidab-ki tehta Ižandan uskojile.19Mužikad, armastagat ičetoi akoid, algat olgoi heile kovad.20Lapsed, kundelkat kaikes ičetoi kazvatajid, nece om Ižandale mel'he.21Tatad, algat kaiken aigan lajigoi lapsid, miše hö ei höšttuiži.

22Orjad, kundelkat kaikes ičetoi ižandoid, algat tehkoi necidä vaiše sil'miš, miše olda heile mel'he, a puhthas südäimespäi, Jumalad varaiten.23I kaik, midä teget, tehkat kaikes südäimespäi, muga kut tegižit sidä Ižandale, a et toižile mehile.24Muštkat, miše sat Ižandaspäi paukaks jäl'gestusen. Ved' tö služit Ižandale Hristosale.25Se, kudamb tegeb värin, sab paukan ičeze radoiden mödhe, sikš ku Jumal ei kacu čomaha modho.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава