Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE KOLOSSAIŽILE

Глава 4

1Ižandad, olgat oiktad ičetoi orjile, pidägat heid kaikid ühtejiččikš. Muštkat: teil-ki om Ižand taivhas.

Kucundsanad

2Loičkat väzumata, loites olgat hüväs el'genduses da kitkat Jumalad.3Loičkat meiden-ki poles, miše Jumal avaidaiži meile verajan hänen sanad sanelemha i mö voižim sanelda Hristosan peitmelid, min täht olen-ki türmas.4Loičkat, miše voižin sel'genzoitta nenid melid da pagišta ninga, kut minei pidaiži!5Olgat melevad uskmatomile, pagiškat heidenke, konz vaiše om mugoine aig.6Olgat kaiken hüväsanaižed, no ližadagat sanoihe solad. Pidab teta, kenele kut vastata.

Jäl'gmäižed sanad da tervhutesed

7Kaikes, mi koskeb mindai, teile sanub Tihik, armaz uskondvel'l', uskoline abunik da radvel'l' Ižandan töiš.8Oigendan händast teidennoks ani sen täht, miše hän tedištaiži teiden azjoiš da tüništoitaiži teiden südäimed.9Hänenke tuleb uskoline da armaz Onisim-vel'l', kudamb om tijalaine. Hö starinoičeba teile kaikes, midä täs tegese.

10Teile oigendaba tervhutesid Aristarh, kudamb ištub türmas ühtes minunke, da völ Mark, Varnavan bratan, kudamban polhe tö jo sait käskön: ku hän tuleb, ka vastkat händast.11Tervhutesid oigendab Iisus, kudamban kuctas völ Justaks. Hö oma üksjaižed uskojad evrejalaižed, ked radaba minunke ühtes Jumalan valdkundan täht, i hö oma minei sur' tugi.12Tervhutesid oigendab tijalaine Epafras, Iisusan Hristosan käskabunik, kudamb kaikel vägel loičeb teiden polhe, miše tö kazvaižit täuz'igäižikš uskondas da püžuižit vahvoin kaikes, mi om Jumalan tahtos.13Voin todištada, kut äi radtahtod i hol't hänel om teiden täht da neniden täht, ked eläba Laodikias da Ierapoliš.14Teile oigendaba tervhutesid armaz lekar' Luka, da völ Dimas.

15Tervhutesed Laodikias olijoile vellile, Nimfanale da uskondkundale, kudamb keradase hänen kodihe.16Konz nece kirjeine lugetas teiden keskes, kackat, miše se oliži lugetud Laodikian uskondkundale, a tö lugekat se-ki kirjeine, mitte om oigetud Laodikiaha.17Sanugat Arhippale: «Mušta tehta lophusai se rad, kudamban oled sanu Ižandaspäi.»18Ičein kädel kirjutan teile tervhutesed minä, Pavel. Muštkat minun čapid. Olgha kaikiden teidenke armod! Amin'.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава