Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EFESALAIŽILE

Глава 5

Elägat päivänvauktan lapsin

1Olgha teile ozutesen Jumal, kudambal tö olet armhad lapsed.2Elägat armastaden toine tošt, muga kut Hristos om armastanu meid i andnu meiden täht ičtaze hüvämaguižeks lahjaks da žertvaks Jumalale.

3Vedeluzelod, paganad elod da ažlakut ei pidaiži johtutada-ki teiden keskes. Nece ei sättu jumalanuskojile.4Pidab, miše teiden suspäi ei tuliži paganoid sanoid, nimiččid tühjid paginoid da huiktoid iloižid, antkat paremba aig Jumalan kitändale.5Tekat, miše se, ken eläb vedeluzelod da paganad elod, ei sa jäl'gestust Hristosan da Jumalan valdkundas, i ei sa se-ki, ken om ažlak, sikš ku hän om kuti tühjile jumaloile kumardelii.6Algat antkoi nikenele manitada teid tühjil sanoil; niiden tagut Jumalan viha tuleb kundlematomiden päle.7Olgat eriži mugoižiš mehišpäi.

8Ende tö-ki olit kuti pimeduz', a nügüd', konz ühtnit Ižandaha, olet kuti päivänvauged. Elägat kut päivänvauktan lapsed,9sikš ku Hengen satuz om kaik, mi om hüvä, oiged da tozi.10Kackat, mi om Jumalale mel'he.11Algat ühtnegoi pimeduses eläjiden radoihe, ned ei togoi hüvid satusid. Vastkarin, togat niid sil'mnägubale.12Midä mugoižed mehed tegeba peitos, om huiged sanuda-ki,13no kaik nece tuleb sil'mnägubale, konz päivänvauged ozutab niid.14Ved' kaik, mi tuleb sil'mnägubale, om-ki iče päivänvauged. Ved' om sanutud:
— Heraštu, magadai,
da eläbzu kollijoišpäi,
i Hristos linneb sinei päivänvauktan!
15Ka kackat hüvin, kut elät: algat elägoi kut meletomad, elägat kut melevad,16pangat ičetoi aig hüvähä azjaha, sikš ku nenil päivil om äi pahad.17Algat olgoi meletomad, a el'gekat, mitte om Jumalan taht.18Algat jogoi vinad humalahasai, nece veb vedeluzeloho, a täutkatoiš Hengel19sanuden kesknetoi psalmoid, ülenzoituzpajoid da pühid pajoid, pajataden da ülenzoitten Ižandad ičetoi südäimiš20i kitten kaiken i kaikes Jumalad, Tatad, meiden Ižandan Iisusan Hristosan nimes.

Sana akoile da mužikoile

21Kundelkat toine tošt Jumalad varaiten.22Akad, kundelkat kaikutte ičeze mužikad kut Ižandad,23sikš ku mužik om akan pä, kut Hristos om uskondkundan pä, i hän om uskondkundan, ičeze hibjan, Päzutai.24I kut uskondkund kundleb Hristosad, muga akoile-ki pidab kundelta ičeze mužikoid.

25Mužikad, armastagat ičetoi akoid, kut Hristos om armastanu uskondkundad i andnu ičeze hengen sen polhe,26miše tehta sidä pühäks i puhthaks vedel i sanal27i panda se ičeze edehe hoštajan uskondkundan: pühän i lajimatoman, täplita, kärpiškoita i vigoita.28Muga mužikoile-ki pidab armastada ičeze akad kut ičtaze. Ken armastab akad, se armastab ičtaze.29Ved' ei ole mugošt, ken ei navediži ičeze hibjad, kaikutte sötab da holitab sidä. Muga Ižand-ki pidäb hol't ičeze uskondkundas.30A mö olem hänen hibjan palad, hänen lihaspäi da luišpäi tehtud.31«Sikš mužik jätab tatan da maman i tartub akaha. Hö kahten tegesoiš ühteks hibjaks.»32Nece peitazj om sur': minä pagižen nügüd' Hristosan da uskondkundan polhe.33No üks'kaik nece koskeb teid-ki kaikid: kaikutte armastagha akad kut ičtaze, a ak pidägaha mužikad korktas arvos.


предыдущая глава Глава 5 следующая глава