Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EFESALAIŽILE

Глава 6

Lapsed da kazvatajad

1Lapsed, kundelkat ičetoi kazvatajid Ižandan täht, nece om teiden velg.2«Ole hüvä ičeiž tatale da mamale,» — se om ezmäine käsk, kudambanke om anttud toivotuz:3«siloi sinei linneb hüvä i void hätken eläda mal.»4A tö, tatad, algat rändütagoi ičetoi lapsid, a kazvatagat heid opeten da nevoden Ižandan tahton mödhe.

Orjad da ižandad

5Orjad, kundelkat ičetoi maižid ižandoid. Varaikat da arvostagat heid puhthal südäimel, kut Hristosad.6Tehkat nece ei vaiše heiden aigan i sikš, miše olda heile mel'he, a tehkat kut Hristosan orjad, ked puhthas südäimespäi tegeba Jumalan tahton mödhe.7Služigat kaikes südäimespäi, kuti Ižandale, a ei kuti toižile mehile.8Muštkat: jogahine, ken tegeb midä-ni hüväd, sab Ižandaspäi siš rados paukan, olgha hän orj vai valdakaz.9Muga tö-ki, ižandad, pidägat ningažo ičetoi orjid, algat olgoi heile lujas kovad. Ved' tö tedat, miše teil i heil om taivhas üks' Ižand, hän ei valiče mehiden keskes.

Tora pahad vasthapäi

10I lopuks sanun teile, minun velled: vahvištugat Ižandas, vägestugat hänen sures vägespäi.11Pangat päle kaik Jumalan tora-azeged, miše voižit vastustada kaik lemboin manitused.12I ved' mö em torakoi mehidenke, a nägumatomiden valdoidenke da vägidenke, necen pimedan mirun valdanpidäjidenke da taivhanaluižiden pahoiden hengvaldoidenke.13Sikš otkat kaik Jumalan tora-azeged, miše jügedan päivän tö oližit vaumhed vastustamha pahad da jäižit seižmaha, konz kaik om tehtud.14Seiškat vahvas! Pangat vöks tozi da päle tozioiktusen raudpaid,15a kengikš — taht mända sanelemha hüväd vestid kožmusen polhe.16A ezmäi kaiked, otkat kaičimeks uskond, sen abul voit sambutada pahuden palajad noled.17Pangat pähä šlemaks päzutand i otkat kädehe Hengen sur' veič — Jumalan sana.

18Tehkat kaik nece loičendanke. Loičkat kaiken aigan Hengel anttud vägel. Olgat herkhil i loičkat väzumata kaikiden jumalanuskojiden polhe.19Loičkat mugažo minun-ki polhe, miše minei tuližiba oiktad sanad mel'he, konz pagižeškanden. Loičkat, miše voižin rohktas sanelda hüvän vestin peitazjoid.20Hüvän vestin sanelendale mindai om oigendanu Hristos, a nügüd' sen tagut olen türmas. Loičkat, miše voižin pagišta varaidmata, kut minei pidab-ki.

Jäl'gmäižed sanad

21A miše tö-ki tedaižit, kut minun azjad oma i midä minä radan, teidennoks tuleb Tihik, minun armaz uskondvel'l' da Ižandan uskoline käskabunik. Hän starinoičeb teile kaiken.22Oigendan händast teidennoks sen täht, miše hän sanuiži, kut meiden azjad oma, da tüništoitaiži teid.

23Mirud, armastust i uskondad vellile Tataspäi Jumalaspäi da Ižandaspäi Iisusas Hristosaspäi!24Armoid Jumalaspäi nenile, ked armastaba meiden Ižandad Iisusad Hristosad igähižel armastusel! Amin'.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава