Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EFESALAIŽILE

Глава 3

Apostolan rad

1I sikš minä, Pavel, kombištun Tatan edehe. Minä olen Iisusan Hristosan tahton mödhe türmas teiden täht, ked olet verhiš rahvahišpäi.2Ved' tö olet kulnuded, miše Jumal ičeze armoiš om andnu minei azjaks sanelda teile hänen meliden polhe.3Minei nägudesen kal't oli avaitud nene peitmeled, miš minä jo kirjutin teile ende lühüdas.4Necidä lugedes tö voit nägištada, kut hüvin minä el'gendan Hristosan peitmelid.5Männuziš aigoiš rahvahale ei anttud teta niid, no nügüd' Heng om avaidanu ned Hristosan pühile apostoloile i Jumalan sanankandajile.6Ned oma sid': hüvän vestin abul Jumal andab jäl'gestusen händast tundmatomile rahvahile ühtes evrejalaižidenke; ned tegesoiš nügüd' ühteks hibjaks, i se-žo üks' toivotuz koskeb heid-ki Hristosan Iisusan täht.7Minä olen tehnus necen hüvän vestin sanelijaks Jumalan lahjan kal't, miččen hän armoiš om andnu minei ičeze elovägel.

8Minei, penembale kaikiš jumalanuskojišpäi, om anttud nece lahj — sanelda Jumalad tundmatomile rahvahile hüväd vestid Hristosan märatoman bohatusen polhe9i avaita kaikile, kut Jumalan peitmeled tegesoiš todeks. Jumal, kudamb om kaiken tehnu Iisusan Hristosan kal't, om ezmässai pidänu ned peitos.10I muga Jumalan äipoline melevuz' avaidase nügüd' uskondkundan kal't taivhas olijoile valdanpidäjile da pämehile.11Nece oli hänen igähižen tahton mödhe, kudamban hän todenzoiti meiden Ižandan Hristosan Iisusan kal't.12Ku mö olem Hristosas i uskom hänehe, mö voim rohktas i joudajas tulda Jumalan edehe.13Sikš minä sanun teile: algat olgoi pahoiš meliš, hot' minä tirpan ahtištusid teiden täht. Ned toba teile korktad arvod.

14Necen täht minä kombištun meiden Ižandan Iisusan Hristosan Tatan edehe,15kenespäi om kaikuččen sugun nimi taivhas i man päl.16I minä loičen, miše hän ičeze röunatoman korktan arvon mödhe ičeze Hengel vahvištaiži teiden hengid, miše ned saižiba ut väged.17Loičen, miše Hristos uskondan vägel eläiži teiden südäimiš, a armastuz oliži teiden elon da kazvandan alandusen.18Siloi tö ühtes kaikiden jumalanuskojidenke voiškandet tärtta, mitte leved, pit'k, korged da süvä om Hristosan armastuz,19da voiškandet el'geta sen armastusen, hot' se om kaiked el'gendust korktemb. I muga Jumal täutab kaiken teiden elon ičeze elovägel.

20Jumal ičeze vägel, mitte tuleb meihe, voib tehta äi kerdoid enamba, mi mö mahtam pakita vai meletada.21Olgha hänele ülenzoituz uskondkundas da Hristosas Iisusas sugupol'vespäi sugupol'vehe kaiken i igäks! Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава