Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EFESALAIŽILE

Глава 2

Surmaspäi eloho

1Jumal om tehnu eläbikš teid, ked olet kolnuded ičetoi pahoiden tegoiden da grähkiden tagut.2Edel tö elit necen mirun veroiden mödhe, kundlit taivhanaluižen valdkundan pämest, sidä henged, kudamb nügüd'-ki radab kundlematomiš mehiš.3Heiden keskes mö-ki kaik ende elim hibjan himoiden valdas, tegim muga, kut tahtoi meiden hibj da mel', i olim sündundaspäi Jumalan vihan al, kut kaik toižed-ki.

4No Jumalan armahtuz om röunatoi, i hän lujas om armastanu meid5i tehnu ühtes Hristosanke eläbikš, meid, ked olim kolnuded grähkiden tagut. Ičeze armoil hän om päzutanu teid.6Jumal eläbzoiti meid ühtes Hristosan Iisusanke i ištuti meid hänenke valdsijale taivhaližes valdkundas.7Sil hän tahtoi ozutada kaikile tulijoile miruile, miččed röunatomad oma hänen armod i mitte sur' om hänen hüvüz', ku hän andoi meile Hristosan Iisusan.8Ičeze armoil Jumal om päzutanu teid uskondan kal't. Päzutand ei ole tulnu teišpäi, a se om Jumalan lahj.9Se ei ole sündnu mehiden tegoil, miše niken ei voiži baffalidas.10Mö-ki olem Jumalan käziden tegod, tehtud Hristosas Iisusas hüviden radoiden täht, kudambid tehmaha Jumal meid om märičenu-ki.

Hristos ühtenzoitab uskojid

11Ka muštkat, miše tö olet sündundaspäi Jumalad tundmatomad rahvahad, ümbrileikmatomad — ved' muga teid kucuba evrejalaižed, muga sanutud ümbrileiktud, kudambile mehiden käzil om tehtud ümbrileiktuz.12Siloi tö elit Hristosata, Izrail'an rahvahan irdpolel. Se kožmuz, kudambaha mülüiba Jumalan toivotused, teid ei koskend. Tö elit neciš mirus nadejata da Jumalata.13No nügüd' Hristosas Iisusas tö, ked ende olit muga edahan Jumalaspäi, päzuit lähele hänennoks Hristosan verel.

14Hristos om meiden mir. Hän om ühtenzoitnu evrejalaižid da Jumalad tundmatomid rahvahid. Ičeze surmal hän om murendanu vihan seinän, kudamb erigoiti molembid.15Hän om tehnu tühjaks käskišton sen käsköidenke da opendusidenke, miše ičeze hibjas ühtenzoitta evrejalaižid da Jumalad tundmatomid rahvahid ühteks udeks ristituks da sada mirud.16Ristale koldes hän ičeze hibjas kožutoiti molembid rahvahid Jumalanke i lopi vihan.17Hän tuli i saneli hüväd vestid mirun polhe teile, ked olit edahan, dai nenile, ked oliba läz.18Muga hänen kal't mö molembad, evrejalaižed i toižed rahvahad, voim päzuda Tatannoks.19I tö enamba et olgoi verhad da irdpoližed, a mülüt Jumalan pühäze rahvahaze da Jumalan kanzha.20Tö olet nügüd' sen kodin seinkived, kudamban alandusen oma apostolad i Jumalan sanankandajad, a päkiven om iče Iisus Hristos.21Hänen täht kaik kodi keradase ühthe kogoho i kazvaškandeb Ižandale pühäks jumalankodikš.22Hänes teid-ki ottas kivikš sidä sijad sauvomaha, kudambas iče Jumal eläb Pühän Hengen kal't.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава