Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EFESALAIŽILE

Глава 1

1Minä, Pavel, Jumalan tahton mödhe Iisusan Hristosan apostol, oigendan tervhutesid Efesan jumalanuskojile, ked eläba uskondas Hristosaha Iisusaha.2Armoid da mirud teile Jumalas, meiden Tataspäi, da Ižandas Iisusas Hristosaspäi!

Pavel kitäb Jumalad

3Olgha kittud meiden Ižandan Iisusan Hristosan Jumal da Tat! Hän om Hristosan kal't blahoslovinu meid kaikil Hengespäi tulnuzil hüvüzil, midä om taivhaližes valdkundas.4Hän om valičenu meid völ edel mirun tegemišt, miše mö oližim pühäd i vigatomad Hristosan edes i eläižim armastuses.5Jumal jo ezmässai tahtoi tehta meid ičeze lapsikš Iisusan Hristosan kal't, i mugoine oli hänen hüvä taht.6Ka kitkam sid' Jumalad hänen sanumatomiden suriden armoiden tagut, miččid hän om andnu meile ičeze armhan Poigan kal't.

7Hristosan verel meid om pästtud valdale da meiden grähkäd om pästtud. Mugoižed röunatomad oma Jumalan armod,8miččid hän žalleičemata om andnu meile kaikes ičeze melevudes da el'genduses.9Hän om avaidanu meile ičeze peitoližen Hristosad koskijan tahton, miččen hän ičeze hüvüdes jo ezmässai oli tahtoinu täutta Hristosan kal't:10märitud aigan hän ühtenzoitab kaiken Hristosan kal't, i kaik taivhas i man päl linneb Hristosan valdas.

11Jumal om andnu meile Hristosas jäl'gestusen, muga kut hän oli meletanu-ki i edelpäi märičenu — hän, ken kaiken tegeb ičeze tahton mödhe i ičeze melen mödhe,12miše meiden elo, ked ezmäižin olem zavodinuded nadeidas Hristosaha, mäniži Jumalan korktan arvon kituseks!13Hristosas tö-ki olet sanuded pečatikš toivotadud Pühän Hengen, konz kulištit toden sanan, hüvän vestin teiden päzutandan polhe, i uskoškanzit hänehe.14Nece Heng om anttud meile kut vahvištoituzznam meiden jäl'gestuses sihe aighasai, kuni Jumal pästab valdale ičeze rahvahan — kaik nece hänen korktan arvon kituseks.

Pavlan loičend

15Sikš minä-ki, konz kulištin teiden uskondas Hristosaha Iisusaha da armastuses kaikihe uskojihe,16väzumata kitän Jumalad teiden tagut, konz johtutan teid ičein loičendoiš.17Minä loičen, miše meiden Ižandan Iisusan Hristosan Jumal, taivhaližen hoštotesen Tat, andaiži teile Pühän Hengen, kudamb tegeb teid melevikš da el'gendajikš, miše tö opendaižitoiš tundištamha händast.18Avaikaha hän teiden südäimen sil'mäd, miše nägištaižit, miččehe nadejaha hän om teid kucnu, miččen suren da bohatan jäl'gestusen hän andab jumalanuskojile,19i mitte sur'kulu om hänen vägi, kudamb radab meiš, uskojiš. I nece om-ki se sur' vägi,20miččen hän om ozutanu Hristosas, konz eläbzoiti händast kollijoišpäi da ištuti ičeze oiktale kädele taivhiš,21ülemba kaikid valdanpidäjid, pämehid, ižandoid da vägid i kaikuttušt nimed, mittušt johtutadas nügüdläižes dai tulijas mirus.22Jumal om pannu kaiken hänen jaugoiden alle i tehnu händast korktemba kaikid, uskondkundan päks.23Uskondkund om Hristosan hibj, hänen täudehuz', hänen, ken täutab kaikes kaiken.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава