Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 13

Jäl'gmäižed nevondad da tervhutesed

1Nügüd' minä tulen teidennoks koumanden kerdan, sikš ku «kaikutte azj pidab vahvištoitta kahten vai koumen todištajan sanal».2Olen edel teile sanunu i sanun völ kerdan — muga kuti toižen kerdan teidenno oldes sanuin, a nügüd' oldes edahan kirjutan — grähkiden tegijoile da kaikile toižile: konz tulen udes, ka en žalleičeškande nikeda.3Ved' tö tahtoit nägištada, tozi-k minun kal't pagižeb Hristos. Teile Hristos ei ole vägetoi. Teiden keskes hän ozutab ičeze vägen.4Hot' hän oli vägetoi, konz händast nagloitihe ristha, no hän eläb Jumalan vägel. Mö-ki olem vägetomad ühtes hänenke, no mö eläškandem ühtes hänenke Jumalan vägel.

5Kackat hüvin, elät-ik tö uskondas? Kackat tarkemba. Jose tö et nähkoi, miše Iisus Hristos om teiš? Ku nece ei ole muga, ka tö-ki et olgoi nene, miččin teile pidaiži olda.6Nadeimoi, miše tö tedištat: mö olem nene, kenen meile pidab-ki olda.7No mö pakičem Jumalad, miše tö et tegiži nimidä pahad. Em sikš pakikoi, miše ozutada ičtamoi mugoižin, miččin pidab olda, a pakičem sikš, miše tö tegižit hüväd, hot' mö oližim-ki mugomin, miččin meile ei pidaiži olda.8Mö em olgoi vägevad tot vasthapäi, olem vägevad toden polel.9Mö olem hüviš meliš, konz mö olem vägetomad, a tö — vägevad. Ved' siš mö loičem-ki, miše tö tegižitoiš kaikes parembikš.10Sikš minä kirjutan-ki edahanpäi, miše tuldes teidennoks ei pidaiži ozutada teile kovad valdad, kudamban minei om andnu Ižand. Sen valdan hän om andnu minei sauvomaha, a ei murendamha.

11I lopuks, velled, sanun: olgat hüviš meliš, tehkat melenke kaik ičetoi azjad, kundelkat nevondoid, olgat üks'meližed, elägat kožmuses, siloi armastusen da tüništoitusen Jumal linneb teiden keskes.12Tervehtagat toine tošt pühäl tervehtusel. Kaik uskondvelled oigendaba teile tervhuzid.

13Olgha teidenke kaikidenke meiden Ižandan Iisusan Hristosan armod da Tatan Jumalan armastuz da ühtenzoitkaha teid Pühä Heng. Amin'.


предыдущая глава Глава 13 следующая глава