Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 12

Pavlan nägudesed

1Ka minei ei ole nimittušt ližad baffalindas, sikš ku minä sirdämoi nägudesihe i toižihe azjoihe, kudambid om ozutanu Ižand.2Tedan ühten Hristosas eläjan mehen, kudamban tembaitihe koumandehe taivhaze nel'l'toštkümne vot tagaz. Oli-k hän siloi hibjas, vai ei olend, sidä en teda. Sen tedab Jumal.3-4Tedan, necen mehen tembaitihe raihu, i siš oldes hän kulišti sanad, miččid ei voi sanuda, ka niid ei sa-ki sanuda. Oli-k hän siloi hibjas, vai ei olend, sidä en teda. Sen tedab Jumal.5Mugoižel mehel minä voin baffalidas, a ičelain — en, baffalimoi vaiše ičein vägetomudel.6Ved' ku minä tahtoižin-ki baffalidas, ka en oliži meletoi, sikš ku pagižen tot. No minä pidän sun saubas, miše niken ei meletaiži minus enambad, midä minuspäi hän nägeb vai kuleb.7I miše minä en lendaiži nenad mugoižiden suriden nägudesiden tagut, Jumal om andnu minei čokkaižen hibjaha — sotonan angelan mokičemha mindai, miše en lendaiži nenad.8Koume kerdad olen pakičenu Ižandad, miše nece mok jätaiži mindai.9No hän sanui minei: «Sinei täudub minun armoid. Vägi nägub kaiked paremba vägetomudes.» Sikš minä navedin enamba baffalidas ičein vägetomudel, miše Hristosan vägi näguiži paremba minus.10Sen täht olen-ki hüväs meles, konz olen vägetoi, konz mindai abidoittas, konz minei om jüged, konz mindai kükstas da ahtištadas Hristosan tagut. Konz olen vägetoi, vaiše siloi olen-ki vägev.

Pavel holdub Korinfan uskondkundas

11Nügüd' minä olen meletoi, ku kitimoi, no tö olet tehnuded mindai mugoižeks. Ved' teile pidaiži mindai kitta. Minä nikut en ole hondomb nenid surid apostoloid, hot' en maksa nimidä.12Ved' minä olen teiden keskes ozutanu ičtain oiktaks apostolaks, ku olen väzumata tehnu tundmuztegoid, čudoid i surid tegoid.13Ka midä teile völ ei täudu toižihe uskondkundihe kacten? Ka vaiše sidä, miše minä en tond teile rahaholid. Ka prostigat mindai neciš abidos!

14Minä olen vaumiž koumanden kerdan tulda teidennoks. En to teile holid, minei ei tarbiž nimidä teišpäi, vaiše tö iče. Ka pidab-ik lapsile kerata bohatust kazvatajiden täht? Ei, vastkarin pidab kazvatajile — lapsiden täht.15Minä hüviš meliš kulutaižin ičein bohatust da ičtain-ki teiden täht. I ku minä kaikes südäimes armastan teid, ka mikš mindai pidab armastada vähemba?16Nu olgha, minä en tond teile jügedusid. No voib olda, miš-se olen manitanu teid.17Vai voib olda, minä olen sanu ičelein ližad neniden kal't, keda olen oigendanu teidennoks?18Minä pakičin Titad lähtta teidennoks i oigenzin hänenke völ ühten uskondvellen. Voib olda, Tit om sanu mittušt-ni ližad ičeleze teišpäi? Em-ik mö olgoi radnuded hänenke ühtes meles? Em-ik mö olgoi kävunuded üksid teidme?

19Et-ik tö völ-ki olgoi mugošt mel't, miše mö polestam ičtamoi teiden edes? Mö pagižem Jumalan edes kut Hristosan lapsed. Armhad velled, kaikel necil mö tahtoižim vahvištada teid.20Ved' minä varaidan, miše tuldes sinna en nägišta teid mugoižin, miččin tahtoin, i sid' tö-ki et nägištagoi mindai mugoižen, miččen tö tahtoit. Varaidan, miše nägištan sigä ridoid, kadehut, käregandust, ridlendad korktembas sijas, pahoid paginoid toižiš, kelenkandišust, ülendelust, segoidust.21Vaiše ei alenzoitaiži mindai Jumal, konz minä möst tulen teidennoks. Vaiše ei käskiži hän minei voikta äjiden tagut, kudambad oma tehnuded grähkid da völ nügüd'-ki ei olgoi käraudanus jumalatomudespäi, vedeluzelospäi i kebnas elospäi, midä hö oma elänuded.


предыдущая глава Глава 12 следующая глава