Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 9

Jerusaliman uskojile keratas raha-abud

1Tozi sanuda, pidab-ik minei kirjutada teile, kut tarbiž abutada jumalanuskojile.2Ka ei, ved' minä tedan, kut tö tahtoit tehta sidä. Olen kitnu teid makedonialaižile i sanunu, miše Ahaijas jo muloi oli vaumiž abu. Teiden radtaht libuti tägä äjid.3Nügüd' oigendan teidennoks uskondvellid, miše minun kitänd ei oliži tühj neciš azjas, i miše tö oližit vaumhed, kut minä jo heile sanuin.4Ved' ku tuleba sinna minunke makedonialaižed da nägištaba, miše tö völ et olgoi vaumhed, meile linneb huiged — ved' mö uskten kitim teid — a teiš jo en pagiže-ki.5Minä olin mugošt mel't: pidab pagištoitta nenid vellid, miše hö läksižiba teidennoks edel meid da edelpäi tegižiba kaiken, miše teiden toivotadud raha-abu oliži vaumiž da oliži anttud tahtonke, a ei väges ottud.

6Muštkat: ken semendab vähän, se vähän rahnob-ki, a ken semendab äjan, ka hän äjan rahnob-ki.7Kaikutte antkaha severdan, kuverdan südäin käskeb, ei žalleiten, ei väges, sikš ku hüväl melel andajid Jumal armastab.8Jumal voib antta teile päliči märas kaiked hüväd, miše teil kaiken oliži külläks kaiked, konz midä tarbiž, i miše tö-ki voižit tehta kaikile päliči märas kaiked hüväd.9Ved' Pühiš Kirjutusiš om sanutud:
— Hän jagab, hän andab gollile,
hänen hüvüz' om igän.
10Hän, kudamb andab semendajale semnid da leibäd sömäks, teile-ki andab semnid, kazvatab ned i ližadab teiden hüvän radon satusid.11Tö bohattut kaikes i voiškandet iče-ki antta täudel märal. Muga meiden radon satused toba spasiboid Jumalale.12Nece teiden aburad ei vaiše lopi Jerusaliman jumalanuskojiden mairišt, no necenke ühtes lendab sur't kitändad Jumalale.13Konz tö ičetoi radol ozutat, kut vahvas uskot, ka rahvaz zavodib kitta Jumalad sen täht, miše tö olet kaikes kundlijaižed Hristosan hüväle vestile, da žalleičemata andat ičetoi elospäi heile da kaikile toižile-ki.14Hö zavodiba loita teiden tagut, i hö tusttuba teid neniden ülimäraižiden armoiden tagut, kudambid Jumal om ozutanu teile.15Sured spasibod Jumalale hänen sanumatomas sures lahjas!


предыдущая глава Глава 9 следующая глава