Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 10

Pavel polestab ičeze radod

1Minä, Pavel, kudamb teiden keskes oldes, kut pagištas, olen mugoine varaidai, a edahali teišpäi — kovatabaine, pagižen nügüd' teile. Hristosan laskvan hüvüden täht2pakiten pakičen teid, algat käskkoi minei tuldes teidennoks olda mugoižen-žo rohktan, miččen minei pidab olda nenidenke, ked lugeba, miše mö eläm kut necen mirun mehed.3Hot' mö eläm neciš mirus, no em vedägoi torad muga, kut tehtas neciš mirus.4Meiden tora-azegin ei olgoi necen mirun azeged, a om Jumalal anttud vägi mureta lidnanseinid. Mö murendam mehiden meletusid5i murendam kaiken, mi nenakahašti libub vastustamha Jumalan tundemišt. Mö tabadam kaik meletused, miše toda niid Hristosan valdan alle.6Konz mö nägištam, miše tö kaikes kundlet Hristosad, ka sid'-žo olem vaumhed kovas opendamha nenid, ked ei kundelkoi händast.

7Kackat toden sil'mihe! Ku ken-se uskob, miše hän om Hristosan, ka muštkaha, miše ku hän om Hristosan, muga mö-ki olem Hristosan.8I hot' minä völ enamban kitäižimoi meiden valdal, ka minei ei oliži huiged, sikš ku necen valdan om andnu minei Ižand — tugedamha teid, a ei murendamha.9Algat meletagoi, miše minä vaiše pöl'gästoitan teid kirjeižil.10Ved' erased sanuba: «Ka, kirjeižiš hän om kovatabaine da vägev, a rahvahan edes om väl'l', i hänen paginad oma tühjad.»11Mugoižile pidaiži el'geta: midä minä sanun kirjeižiš, konz en ole teidenno, sidä minä tegen-ki, konz linnen sigä.

12Mö em rohtigoi panda ičtamoi neniden keskhe da em rohtigoi rindatada ičtamoi nenihe, kudambad kitäba iče ičtaze. Hö oma el'getomad, konz märičeba ičtaze ičelaze da rindataba ičtaze ičheze.13A mö em tahtoigoi kittäs päliči märas, a meiden mär om se röunatud taho, kudamban om märičenu meile Jumal; sigä olet tö-ki.14Mö em lähtnugoi röunatud tahospäi. Et-ik tö-ki mülügoi meiden tahoze? Ka mülüt! Ved' mö toim hüväd vestid Hristosan polhe teihesai.15Mö em kitkoiš verhil radoil päliči märas. Mö nadeimoiš: ku kazvaškandeb teiden uskond, ka kazvaškandeb meiden znamoičend-ki teiden keskes.16Sid' mö voiškandem veda hüväd vestid völ edemba toižihe sijoihe, no em kitäškakoiš sil, midä oma tehnuded toižed ičeze tahoiš.17Ken kitäse, kitkahas Ižandas.18Ei se ole arvokaz, ken iče ičtaze kitäb, a se, keda kitäb Jumal.


предыдущая глава Глава 10 следующая глава