Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 8

Abu Jerusaliman uskojile

1Velled, tahtoižim, miše tö tedaižit, miččid armoid oma sanuded Jumalaspäi Makedonian uskondkundad.2I hot' heil om olnu äi erazvuiččid ahtištusid, uskojad oliba suriš ihastusiš, i hot' iče-ki oliba lujas gol'l'ad, ka oliba vaumhed andmaha täudel märal toižile.3Voin todištada, miše hö andoiba, min voiba, da völ sidä enamba. Hö iče4pakiten pakičiba, miše mö-ki oližim hüväd da otaižim heid ühthiže radho abutamha jumalanuskojile.5Hö tegiba völ enamban, midä mö olim varastanuded. Hö andoiba ičtaze ezmäi Ižandale, a sid' meile-ki, muga kut Jumal tahtoi.6Sikš mö pakičim Titad vedämaha necidä hüväd azjad teiden keskes lophusai, kut hän sidä oli zavodinu-ki.7Teil om kaiked külläks: teiden uskond om vahv, tö mahtat čomin pagišta. Tö tedat Jumalan azjoid i kaiken olet vaumhed radho. Tö olet openus armastamha meid. Ka neciš-ki azjas antkat täudel märal.

8En sanu necidä käsköks. Starinoičen toižiden mehiden radtahton polhe, miše tedištada, armastat-ik tö todeks.9Ved' tö tedat meiden Ižandan Iisusan Hristosan armoiš: hän oli bohat, no tegihe gol'l'aks teiden täht, miše tö bohattuižit hänen gol'l'udel.10Andan teile hüvän nevondan neciš azjas. Muloi tö olit ezmäižed ei vaiše radmaha, no tahtoimaha-ki.11Ka vedägat se rad nügüd' lophusai! Ku lujas sidä tahtoit, ka tehkat se lophusai sil, midä teil om.12I ku teil om taht abutada, ka hüviš meliš Jumal otab sen, mi andajal om, a ei varasta hänespäi sidä, midä hänel ei ole.13Pagin ei ole siš, miše tehta toižile kebnemba, a teile jügedamba, a miše oliži kaikile ühtejiččikš.14Nügüd' teil om külläks kaiked, i tö voit abutada mairhes olijoile, a konz heil linneb kaiked külläks, hö voiba abutada teile gor'as, i muga linneb ühtejiččikš.15Ved' Pühiš Kirjutusiš om sanutud:
— Sil, ken kerazi äjan,
ei olend liigad,
i sil, ken kerazi vähän,
ei olend mairišt.

Tit da hänen abunikad

16Kitän Jumalad, miše hän om pannu Titan-ki südäimehe mugoižen-žo tahton abutada teile, mitte minai om.17Hän kulišti minun pakičendan, no ku hänes ičesaze-ki om mugoine sur' taht, ka hän iče läksi teidennoks.18Hänenke mö oigenzim völ ühten uskondvellen, kudambad kaikiš uskondkundiš kittas hüvän vestin sanelendas.19Sen ližaks, uskondkundad oma valičenuded händast meiden matksebranikaks vemha sidä abulahjad, kudambas mö pidim hol't Ižandan ülenzoitamižeks da teiden abutahton mödhe.20Ved' mö em tahtoigoi, miše ken-ni sanuiži pahad meiš neniden suriden dengoiden tagut, kudambad om anttud meiden käzihe.21Tahtoižim, miše kaik oliži hüvä ei vaiše Jumalan sil'miš, no rahvahan-ki sil'miš.22Oigendam heidenke matkha völ ühten uskondvellen. Hänen radtahton mö paksus nägim äjiš sijoiš, i hän nügüd' völ enamba radab, sikš ku lujas uskob teihe.23A Titan polhe voin sanuda, miše hän om minun radvel'l', hän radab teiden hüvüdeks ühtes meidenke. A midä koskeb toižid vellid, ka hö oma uskondkundiden oigetud mehed: hö oma Hristosan korktan arvon hoštotez.24Ozutagat tö-ki, kut armastat heid, tekaha uskondkundad, miše mö em olgoi tühjan arvostanuded teid.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава