Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 7

1Ka muga, armhad velled! Ku kerdan meil oma mugoižed toivotused, meile pidab puhtastadas kaikespäi, mi paganzoitab hibjad da henged, da Jumalad varaites anttas hänen käzihe i eläda kaiken hänen tahton mödhe.

Pavlan hüvä mel'

2Ka pästkat meid ičetoi südäimihe! Mö nikenele em tehnugoi värhut, nikeda em oigendanugoi mairheze, em elänugoi nikenen niškal.3Necidä en sanu värituseks. Sanuin vaiše sen täht, miše tö olet meiden südäimiš, i miše tahtoim eläda teidenke i teidenke kolda.4Minä lujas uskon teihe, voin baffalidas teil äjiš azjoiš. Olen sanu lujas äi tüništoitust i tuged, i kaikiden ahtištusiden keskes minun ihastuz om röunatoi.

5Makedoniaha tuldes em sanugoi ni kappal't tünäd elod. Meid ahtištadihe kaikjalpäi: irdpolespäi — torad, südäimespäi — varaidused.6No Jumal tüništoitab kaikid, kenen pä om pästtud. Hän tüništoiti meid Titan tulendal,7i ei vaiše Titan tulendal, a sil tüništoitusel, kudamban hän oli sanu teišpäi. Hän starinoiči meile, kut tö tusttut mindai, miččes pahas meles olet da kut vahvas polestat mindai, i nece völ enamban ihastoitab mindai.

8I hot' minun kirjeine ližazi teile pahad mel't, minei ei ole žal'. A ku žalleičin-ki, miše minun kirjeine toi teile pahad mel't vähäks aigaks,9ka nügüd' olen ihastusiš, en sikš miše tö olet pahoiš meliš, a sikš miše olet vajehtanuded ičetoi mel't. I ved' teiden paha mel' oli Jumalan melen mödhine, a mö em tonugoi teile nimidä pahad.10Ved' Jumalan melen mödhine paha mel' käraudab mehen Jumalaha, a se veb päzutandaha, i sidä ei pida žalleita. A maine paha mel' veb surmha.11Kackat, miččid azjoid om tonu Jumalan melen mödhine paha mel', kut se elähtoiti teid da libutoiti polestamha ičtatoi. Se käregoiti teid, pöl'gästoiti, toi tahton nähta meid, lendi kadehut da käski škol'da värnikad. No neciš azjas kaikiš polišpäi tö ozutit ičtatoi puhthin.12I hot' minä kirjutan necen kirjeižen teile, ka en kirjutand sidä vigantegijan täht i vigantirpajan täht. A kirjutin sen täht, miše teile ičeletoi Jumalan edes tegižihe sel'ged, kut vahvas mö olem teiden polel.13Nece om teid tugedanu.

No nece tüništoituztugi völ ei ole kaik. Völ enamban meid om ihastoitnu Titan ihastuz, miše tö kebnenzoitit hänen henged.14Minei ei pidand huikteldas sidä, miše minä olin kitnu teid hänele. I muga kut kaik, miš olen pagižnu teile, om tozi, ka tozi om se-ki, miš minä olen kitnu teid Titale.15Hänen südäimes lämeneb, konz hän johtutab, miččed vaumhed tö olit kundelmaha händast, miččen varaidusenke da arvonke tö olit händast vastnuded.16Olen ihastusiš, miše voin kaikes uskta teile.


предыдущая глава Глава 7 следующая глава