Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 6

1Ku olem Jumalan radvelled, ka pakičem teid: otkat Jumalan armod muga, miše ned ei mäniži uhtei.2Hän sanui:
— Hüväl aigal olen kulnu sindai,
päzutandpäiväl olen abutanu sinei.
Nügüd' om-ki se aig tulnu, nügüd' om-ki tulnu päzutandpäiv.

Pavlan jügedused

3Mö em tahtoigoi nikenen täht tehtas potkkiveks, miše meiden radod niken ei lajiži.4Kaikes ozutam ičtamoi, miše olem Jumalan radnikad. Mö mahtam tirpta ahtištusid, mokid da gor'ad,5löndoid, türmid, libundtorid, jügedoid radoid, unetomid öid, näl'gäd.6Meiden meled oma puhthad, meil om tedo, mö olem tirpajad, hüväd toine toižele, meil om Pühä Heng, todesine armastuz,7om toden sana da Jumalan vägi. Meiden azegen om meiden oiged elo huras dai oiktas kädes.8Meid arvostadas dai alenzoittas, lajitas dai kittas. Meid lugetas manitajikš, no mö pagižem tot.9Mö olem tundmatomad, no meid tunttas hüvin; mö olem surman kündusel, no eläm; meid surmitadas, no mö olem völ hengiš;10meid abidoittas, no mö olem kaiken ihastusiš. Olem gol'l'ad, no äjid tegem bohatoikš. Meil ei ole nimidä, no kaik om meiden.

11Korinfalaižed, mö pagižem teile kohtha, meiden südäimed oma avoin,12sigä om sijad teile-ki, a teiden südäimed oma ahthad.13Tehkat kut mö — pagižen teile kut ičein lapsile — avaikat meile ičetoi südäimed!

Eläban Jumalan kodi

14Algat antkoi val'l'astada ičtatoi ühtes uskmatomidenke. Midä tehta ühtes oiktale da värale? Midä ühthišt om pimedal da päivänvauktal?15Voiba-k Hristosal da Veliaral olda ühtejiččed meled? Mi ühtenzoitab uskojad da uskmatont?16Mitte kožmuz voib olda Jumalan pühäkodin da tühjiden jumaloiden keskes? Ved' tö olet eläban Jumalan kodi, kut Jumal om sanunu:
— Minä sijadamoi rahvahan keskhe,
minä eläškanden heidenke.
Minä tegemoi heiden Jumalaks,
a hö — minun rahvahaks.
17Sikš:
— Lähtkat heidennopäi,
erigakat heišpäi — sanub Ižand —
algat koskkoi nimidä paganad,
sid' minä otan teid ičeinnoks.
18Minä linnen teiden Tatan,
a tö — minun poigin da tütrin.
Ninga sanub Ižand, Kaikenvaldaine.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава