Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 11

1Otkat mindai ozuteseks, kut minä kaiken otan Hristosad ozuteseks.

Mikš naižile pidab katta pä uskondkundan suimiš

2Minä kitän teid, velled, miše tö muštat mindai da teget neniden opendusiden mödhe, kudambid olet sanuded minuspäi.3Minä tahtoin, miše tö tedaižit necen: kaikuččen mužikan pä om Hristos, naižen pä om mužik, i Hristosan pä om Jumal.4Ku mužikan pähä om midä-se pandud, konz hän loičeb vai saneleb Jumalan vestid, ka hän huigenzoitab ičeze päd.5No vastkarin, ku naine om pal'hal päl konz loičeb vai saneleb Jumalan vestid, ka hän mugažo huigenzoitab ičeze päd. Se om üks'kaik, ku hän keričiži pän.6Ku naine ei kata päd, ka hän voib leikata hibused vai kerita pän. No ku hibusiden leiktamine vai pän keričemine huigenzoitab našt, ka katkaha hän pä paikal.

7Mužikale ei pida katta päd, sikš ku hän om Jumalan kuva i hänes tuleb sil'mnägubale Jumalan korged arv. Sen sijas naižes tuleb sil'mnägubale mužikan korged arv.8Ved' mužik ei ole tehtud naižespäi, a naine mužikaspäi,9i ei ved' mužik ole tehtud naižen täht, a naine mužikan täht.10Sikš ičeze kattud päl naižele pidab ozutada angeloile, miše hän om valdan al.11Ižandan edes ei ole našt mužikata da mužikad naižeta,12sikš ku naine om tehtud mužikaspäi, a mužik sündub naižespäi. No kaik om lähtnu Jumalaspäi.13Kackat iče, om-ik naižele hüvä loita Jumalale pal'hal päl.14Ei-ik iče londuz-ki openda teid: ku mužikal oma pit'käd hibused, ka nece om huiged,15no ku naižel oma pit'käd hibused, ka se om hüvä? Pit'käd hibused om anttud hänele katandaks.16No ku ken-ni tahtoib ridelta neciš, ka sanun hänele, miše meil, kut toižil-ki uskondkundil, ei ole tošt verod.

Kut söda pühä long

17Tahtoižin sirttas toižehe azjaha. Minä en voi kitta teid teiden suimiš, kudambad toba enamban pahad mi hüväd.18Ezmäi kaiked olen kulnu, miše konz tö keradatoiš ühthe, teiden keskes sündub ridoid. Minä kuti uskon neche.19Ka, teiden keskes voib olda erilaižid melid, i nece ei ole hond, sikš ku siloi tö nägištat, ken teišpäi voib püžuda vahvemba uskondas.20Nu ka naku, konz tö keradatoiš ühthe, ka sidä ei voi lugeda Ižandan pühäks longikš,21sikš ku kaikutte rigehtib söda ičeze sömid: toine om näl'gäs, a toine om humalas.22Ei-ik teil ole kodid, kus tö voižit söda i joda? Vai hondostat-ik Jumalan uskondkundad i huigenzoitat nenid, kenel ei ole nimidä? Midä sid' sanuda teile? Kitta-k teid? Ei, neniš azjoiš en kitäškande.

23Minä olen sanu necen Ižandaspäi, midä olen mugažo teile-ki opendanu: Ižand Iisus sil öl, konz händast mödihe, oti leibän,24kiti siš Jumalad, lohkaiži i sanui: «Otkat, sögat, nece om minun hibj, lohkaitud teiden täht. Tehkat nece minun muštoks.»25Ehtlongin lopus hän oti mugažo mal'l'an i sanui: «Nece mal'l' om uz' kožmuz minun veres. I kaikuččen kerdan, konz tö jot sišpäi, ka tehkat nece minun muštoks.»26I kaikuččen kerdan, konz tö söt necidä leibäd da jot neciš mal'l'aspäi, ka tö sanelet Ižandan surman polhe sihesai, konz hän tuleb udes.

27Sikš se, ken el'gendamata söb sidä leibäd da job Ižandan mal'l'aspäi, se huigenzoitab Ižandan hibjad da vert.28Kaikuččele pidab ezmäi paremba tundištada ičtaze, a vaiše sen jäl'ghe söda necidä leibäd da joda neciš mal'l'aspäi.29Se, ken söb da job muite, ka hän söb da job ičeleze sudaks, ku ei el'genda, miše nece om Ižandan hibj.30Sikš-se teiden keskes om-ki äi vähävägižid da läžujid, a äjad oma jo pästnuded hengen.31Meile pidaiži paremba tundištada ičtamoi, siloi meile ei oliži sudad.32No konz Ižand sudib meid, se om meile openduseks, ika meid sudiškatas ühtes necen mirunke.

33Ka velled, konz keradatoiš sömlaudan taga, varastagat toine tošt.34A ku ken-se om näl'gäs, ka sögha kodiš, miše et keradaižihe ičeletoi sudaks. Konz iče tulen, ka andan nevondoid toižiš azjoiš.


предыдущая глава Глава 11 следующая глава