Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 13

Pidab kundelta valdmehid

1Kaikuččele pidab kundelta ülembašt valdad, sikš ku ei ole valdad, kudamb ei tuliži Jumalaspäi, i kaik man päl olijad valdmehed om Jumalal pandud.2Sikš ken vastustab valdmehid, se libub sidä vasthapäi, midä Jumal om käsknu tehta, a ken tegeb muga, ka sab Jumalan sudan.3Ken tegeb hüvin, sille ei tarbiž varaita valdanpidäjid, a varaita tarbiž sille, kudamb tegeb pahad. Ku tahtoižid eläda varaidmata valdmehid, ka tege hüvin, i hö kitäba sindai.4Ülembaine vald om Jumalan käskabunik, se radab sinun hüväks. No ku teged pahad, ka varaida! Ved' se ei kandiše sur't vešt tühjan. Se om Jumalan käskabunik, kudamban kal't kova openduz tuleb pahantegijan päle.5Sikš pidab olda kundlijaižin ei vaiše opendusen täht, a sen täht, miše ičeiž südäimes tedad: muga pidab-ki tehta.6Tö ved' maksat nalogoid, a valdmehed služiba Jumalale, konz hö tegeba ičeze radoid.7Antkat sid' jogahižele se, mi hänele pidab: kenele pidab nalogad, sille antkat nalogad, kenele maröunmaksud — sille maröunmaksud, kenele varaiduz — sille varaiduz, kenele korged arv — sille korged arv.

8Algat olgoi velgas nikenele hot' miš-ni, vaiše toine toižele armastuses. Ken armastab tošt, hän om tehnu sen, midä kirjutadas käskištos.9Nene käsköd «Ala magada verhan akanke», «Ala riko», «Ala vargasta», «Ala kelhas värita», «Ala himoiče nimidä verast» i kaik toižed käsköd oma neniš sanoiš: «Armasta ičeiž lähembašt, kut ičtaiž.»10Armastuz ei tege nimidä pahad lähembaižele. Sikš ken armastab, hän tegeb kaiken, mi om kirjutadud käskištos.

Homendez jo vaugištub

11Sen ližaks tö tedat, mitte aig nügüd' om. Se aig om heraštuda meile unespäi, sikš ku päzund om nügüd' lähemba meihe, mi siloi, konz mö tegimoiš uskojikš.12Ö om lopmas, homendez jo vaugištub. Tackam pimedan radod da tehkamoiš päivänvauktan polestajikš.13Elägam muga, kut pidab päivänvauktal, ei praznuiten da joden vinad, ei verhil magaduzsijoil da kebnal elol, ei ridelten da kadehtiden.14Säkatoiš meiden Ižandaha Iisusaha Hristosaha! Algat pidägoi hol't ičetoi hibjas enamba mi pidaiži, ika sen himod vägestaba teid.


предыдущая глава Глава 13 следующая глава