Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 12

Uz' elo

1Jumalan suriden armoiden tagut pakičen teid, velled: Antkat ičetoi hibjad eläbaks, pühäks da Jumalale mel'hižeks žertvaks. Muga tehtes tö tozi-ki služit Jumalale.2Algat otkoi henghe necen mirun elonveroid, a vajehtagatoiš, uzištagat ičetoi mel't, miše tedištaižit, midä tahtoib Jumal, mi om hüvä, mi om hänele mel'he da om mugoine, kut pidaiži olda.

3Jumalal anttud armoil minä sanun teile jogahižele: algat libutagoi ičtatoi korktemba, mi pidab, a vaiše sen verdan — ičetoi uskondan mödhe, kudamban Jumal jogahižele teišpäi om andnu.4I muga kut meil om üks' hibj i siš om äi paloid, kudambil om ičeze tegoid,5ka mö-ki kaik Hristosas eläjad olem üks' hibj, a eriži mö kaik olem toine toižele sen hibjan palaižed.6Ičeze armoiš Jumal om andnu meile erilaižid lahjoid. Se, kenel om lahj sanelda Jumalan vestid, tehkaha sidä sen uskondan mödhe, mitte hänel om.7Ken om pandud tehmaha služindradod, tehkaha sidä, ken opendamha — opekaha,8ken tugedamha — olgha tugen, ken andmaha — ka antkaha täudel märal, ken vedämaha azjoid — vedägaha ned suren tahtonke, ken abutamha gollile — abutagha hüviš meliš.

9Olgha teiden armastuz-ki puhthas südäimespäi. Algat navedigoi pahad, püžugat hüvüdes.10Armastagat toine tošt muga lämäs kut velled, pidägat toine tošt korktembas arvos mi ičtatoi.11Algat näivištugoi siš, midä teget, palagaha teiš Hengen lämoi Jumalan täht.12Hüviš meliš nadeigatoiš Jumalaha, tirpkat kaik ahtištused, loičkat väzumata.13Abutagat mairhes olijoile jumalanuskojile, olgat adivoičetajad.14Blahoslovigat teiden küksijoid, blahoslovigat, a algat oigendagoi Jumalan vihad heiden päle.15Ihastugat nenidenke, kenel om ihastust, voikkat ühtes voikajidenke.16Olgat kesknetoi üks'meližed. Algat lugekoi ičtatoi korktemba toižid, olgat peniden rindal. Algat lugekoi ičtatoi lujas melekahikš.17Algat makskoi nikenele pahas pahal. Naprigat tehta sidä, mi om hüvä kaikiden sil'miš.18Ku muga voiži da ku nece ripub teišpäi, ka elägat kožmuses kaikidenke.19Algat iče makskoi pahal nikenele, a jätkat sija Jumalan vihale. Ved' om sanutud Pühiš Kirjutusiš: «Minun om namestuz, minä maksan tegoiden mödhe, sanub Ižand».20Sanutas i ninga: «Ku sinun vihanik om näl'gäs, söta händast, ku om vezinäl'gäs — jota händast. Tehtes muga sinä keradad palabid hilid hänen pän päle.»21Ala anda pahale olda väges sinun päl, a vägesta paha hüväl.


предыдущая глава Глава 12 следующая глава