Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 10

1Velled, minä kaikel südäimel tahtoin da loičen Jumalale, miše Izrail' saiži päzutandan.2Sanun toden: heiden heng palab Jumalan polhe, no heiš ei ole el'gendust.3Hö ei kundelnugoi Jumalan tozioiktust, ku ei el'gendanugoi sidä, a tahtoiba tehta ičeze tozioiktusen.4Hristos ved' om käskišton lop: nügüd' tozioiktaks tegese kaikutte, ken uskob.

Päzutand om kaikiden täht

5Siš tozioiktuses, kudamb pohjištub käskištoho, Moisei kirjutab: «Ken tegeb, kut käskištos om sanutud, eläškandeb sil.»6A tozioiktuz', kudamb tuleb uskondan kal't, sanub muga: «Ala pagiže ičeiž südäimes: ‘Kenak libub taivhaze?’ — mi znamoičeb, miše toda male Hristosad —7vai: ‘Ken voib lasktas pohjatomha haudha?’ — mi znamoičeb, miše eläbzoitta Hristosad kollijoišpäi.8No midä om sanutud Pühiš Kirjutusiš ?
— Sana om läz sindai,
sinun sus da sinun südäimes.
Nece om sen uskondan sana, kudambad mö sanelem.9Ku sinä sul sanud Iisusad Ižandaks da südäimes uskod, miše Jumal om eläbzoitnu händast kollijoišpäi, sid' sinä linned päzutadud.10Südäimen uskond tegeb mehen tozioiktaks, sun sana tob päzutandan.11Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Ni üks', ken uskob hänehe, ei putu huiktaha.»12Nece koskeb kut evrejalaižid, muga grekalaižid-ki, sikš ku kaikil om üks' Ižand, i hän andab täudel märal kaikile, ked kucuba händast abuhu.13Ved' om sanutud Pühiš Kirjutusiš: «Jogahine, ken kucub abuhu Ižandan nimed, linneb päzutadud.»

14Nu kut hö voiba kucta abuhu händast, kenehe ei uskkoi? I kutak hö voiba uskta hänehe, kenen polhe ei kulnugoi? I kutak kulištada, ku niken ei sanele?15I kutak saneleškatas, ku nikeda ei ole oigetud sanelemha? Ved' Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Miččed sulad oma neniden jaugad, ked saneleba hüvän vestin kožmusen polhe, neniden, ked saneleba hüväd!»16No ei kaik oma kundelnuded hüväd vestid. Ved' Isaija sanub: «Sur' Sünd, ken om usknu meiden sanoihe?»17Uskond sündub kulendas, a kulend — Jumalan sanas.18Nügüd' küzun: Jose hö ei olgoi kulnuded? Ka, kuliba:
— Sanankandajiden än' om kajadanu kaikjale mirus,
heiden sanad oma lendnuded man agjoihesai.
19Völ küzun: Ei-ik Izrail' ole el'gendanu? Ka om! Ved' Jumal jo Moisejan kal't sanub heile:
— Rahvahan kal't, kudambad ei voi kucta-ki rahvahaks,
minä libutan teiš kadehut,
libutan teiš vihad el'getoman rahvahan päle.
20Isaijan kirjas om sanutud völ rohktemba:
— Ned, ked ei ecnugoi mindai,
oma mindai löudnuded,
olen ozutanu ičtain nenile,
ked ei küzunugoi mindai.
21A Izrail'an polhe om sanutud: «Kaiken päivän oigendelin ičein käded nenakahan da kundlematoman rahvahan polhe.»


предыдущая глава Глава 10 следующая глава