Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PETRAN TOINE KIRJEINE

Глава 2

Tühjad opendajad i heiden sudind

1No oli Izrail'an rahvahan keskes tühjid-ki sanankandajid. Muga teidennoks-ki tuleb tühjid opendajid. Hö peitoiči toba teile värid opendusid, kudambad veba surmaližehe kadondaha. Hö käraudasoiš sel'gin Ižandaha, ken ičeze veren arvol om ostnu heid. No necil hö teravas saba ičeleze surman.2Äjad lähteba heiden jäl'ghe elämaha kebnad elod. Heiden tagut pagižeškatas pahad toden ten polhe.3Nene ažlakod mehed himoičeba sada ičeleze ližad manitajil paginoil. No se amuine sud heile om väges, kadond varastab heid.

4Ved' Jumal ei žalleičend eskai angeloid-ki, kudambad oliba tehnuded grähkid. Hän lükäiži heid čapiš adun pimedushe varastamha sudad.5Hän ei žalleičend vanhad mirud i andoi surele upotandale tulda jumalatoman mirun päle, no Nojale, oiktan elon sanelijale, hän andoi päzuda surmaspäi, da päzuti völ seičeme tošt mest.6Jumal sudi Sodoman i Gomorran lidnad, polti ned tuhkale. Necil hän andoi znaman, midä tegeškandese toižile jumalatomile.7No oiktan Lotan, kudamb sures tuskas tirpoi jumalatoman rahvahan kebnad elod, hän päzuti.8Nece oigedhengine mez' kaikuččen päivän tirpoi mokid ičeze puhthas südäimes, sikš ku elädes heiden keskes pidi kacta da kundelta heiden jumalatomid azjoid.9Ka Ižand tedab, kut päzutada manitusišpäi nenid, ked händast varaidaba, a jumalatomid hän pidäb sudanpäivhäsai kovan opendusen varastusiš,10— enamba kaiked nenid, ked mäneba ičeze hibjan paganoiden himoiden jäl'ghe da hondostaba Ižandad.

Ningoižed mehed ei varaikoi nikeda, oma ičepäižed i ei pöl'gästugoi nagrda taivhaližid vägid.11No eskai angelad, kudambil om enamba valdad da väged, ei nagrgoi da ei sudigoi nenid vägid Ižandan edes.12A nene tühjad opendajad nagraba sidä, miš ei tekoi nimidä. Hö oma kuti meletomad živatad, kudambid vedäb taba i kudambile om märitud sada surm püdusiš, i kuti živatad hö koleba-ki.13I ičeze värhuden mödhe hö saba värhudentegijan paukan. Heile mel'he oma praznikad kesk vauktad päiväd. Nene huiktatomad da paganad mehed ihastuba ičeze manitusihe išttes teidenke ühten stolan taga.14Himokahil sil'mil hö kacuba naižihe, ei voigoi külläštuda tehtes grähkid. Hö manitaba mehid, kudambil ei ole völ vahvad pohjad. Heiden südäimed oma hargnenuded olda ažlakoin kaikes. Voi heid, heidenke om Jumalan viha!15Hö oma lähtnuded oiktas tespäi, segoinuded da männuded Valaaman, Vosoran poigan, tedme. Se Valaam lujas navedi manitusel sadud paukad,16no Jumal laji händast hänen pahas tegos, konz oslaine, sanatoi živataine, zavodi pagišta mehen änel da seižuti händast hänen meletomudespäi.

17Nene tühjad opendajad oma kuti vedetomad kaivod, kuti pil'ved, miččid kükseb sur' tullei kaikihe polihe. Heile om vaumištadud igähine piikoipimed.18Hö pagižeba surid, no tühjid sanoid. Hibjan himoiden valdas hö tabadaba kebnan elon verkoihe nenid, ked odva oma päznuded segoinuziden keskespäi.19Hö toivotaba rahvahale valdad, hot' iče oma paganan elon sidegiš. Mez' om sen valdas, mi om vägestanu händast.20No ku hö oma päznuded valdale mirun pahudespäi meiden Ižandan da Päzutajan Iisusan Hristosan tundemižen täht, a sid' möst oma segoinuded nenihe pahusihe i putnuded niiden valdha, ka nügüd' heiden olend om völ pahemba, mi ende.21Paremba oliži olnu heile, ku hö nikonz ei oliži tedištanuded toden ted, mi oma tedištanuded da käraudanus sel'gin heile anttud pühäze käsköho.22Heile om tehnus muga, kut sanuba muštatišed: «Koir pördase ičeze oksendusele» i «Pestud siga mäneb kül'bmahas reduhu.»


предыдущая глава Глава 2 следующая глава