Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PETRAN TOINE KIRJEINE

Глава 1

1Minä, Simon Petr, Iisusan Hristosan käskabunik da apostol, oigendan tervhutesid teile, kudambile meiden Jumal da Päzutai Iisus Hristos ičeze hüvüdes om andnu mugoižen-žo kal'hen uskondan kut meile-ki.

2Antkaha teile Jumal enamba armoid da mirud, sikš ku tö tundet Jumalad da Hristosad Iisusad, meiden Ižandad.

Kucund da valičend

3Ižandan jumalaline vägi om andnu meile lahjaks kaiken, midä tarbiž tozielos da Jumalan uskondas, sikš ku mö olem tundištanuded händast, ken om kucnu meid ičeze korktal arvol da vägel.4Ninga hän om meile lahjoičenu lujas sured da kal'hed toivotused. Niiden kal't tö voit pageta pahoiš himoišpäi, kudambad traviba rahvast mirus, i sada palan jumaludespäi.

5Sikš pangat kaik vägi, miše ozutada ičetoi uskondas hüvid tegoid, hüviš tegoiš — el'gendust,6a el'genduses — ičetoi käzišpidämišt, ičetoi käzišpidämižes — tirpandad, tirpandas — Jumalan uskondad,7Jumalan uskondas — velliden armastust, a velliden armastuses — kaikiden rahvahiden armastust.8Ku nece kaik teil om da völ ližadub, ka tö et jägoi azjatomikš da plodutomikš meiden Ižandan Iisusan Hristosan tundemižes.9A se, kenel necidä ei ole, om soged i nägeb vaiše ičeze nenan al. Hän om unohtanu, miše händast puhtastadihe enččiš grähkišpäi.

10Ka, velled, tehkat kaik, miše ozutada: Jumal om kucnu i valičenu teid. Ku muga teget, ka nikonz et segoikoi,11i teile levedas avaitas verajad meiden Ižandan da Päzutajan Iisusan Hristosan igähižehe valdkundaha.

Sana om vahv

12Sikš minä nikonz en erigande johtutelda teile neniš azjoiš, hot' tedat-ki niid da vahvas püžut todes, kudamb teile om anttud.13Minä meletan, miše nece minun johtutamine linneb oiged, kuni minä olen hengiš i olen neciš hibjas.14Minä tedan, miše minei teravas pidaškandeb jätta nece hibj, sen minei om avaidanu meiden Ižand Iisus Hristos.15Sikš minä tahtoižin pidäda hol't siš, miše tö minun lähtendan-ki jäl'ghe kaiken muštaižit nene azjad.

16Mö em sanelnugoi teile vällišpäid sarnoid, konz pagižim meiden Ižandan Iisusan Hristosan väges da tulendas. Ved' mö ičemoi sil'mil olim nähnuded hänen vägen da hoštotesen.17Tat Jumal andoi hänele korktan arvon da hoštotesen, konz Ülembaižes Hoštotesespäi tuli hänele ningoine än': «Nece om minun armaz Poig, kudamb om minei mel'he.»18Necen änen mö kulim taivhaspäi, konz olim hänenke pühäl mägel.19Sikš mö voim völ-ki vahvemba uskta Jumalan sanankandajiden sanaha. Tö-ki teget hüvin, ku käraudatoiš sihe sanaha kuti pimedas palajaha lampaha, kuni päiv tuleb da homendeztähtaz nouzeb teiden südäimiš.20Ezmäi kaiked tekat, miše niken iče ei voi sel'genzoitta Pühiden Kirjutusiden endustusid.21Ved' ni üks' endustuzsana ei tulend mehen tahton mödhe, a Pühän Hengen vedädes pühäd Jumalan mehed oma pagižnuded sidä, midä oma kulnuded Jumalaspäi.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава