Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PETRAN EZMÄINE KIRJEINE

Глава 5

Uskondkund da sen kacujad

1Ka nügüd' minun sanad nenile, ked teiden keskes oma vanhembad. Minä iče-ki olen vanhemb i Hristosan mokiden todištai, minei-ki anttas pala taivhaližes hoštoteses, kudamb avaidase.2Kackat hüvin Jumalan lambhid, kudambid hän om andnu teiden holihe. Algat tehkoi sidä väges päliči, a tehkat tahtonke, ei dengoiden täht, a südäimen käskendan kal't.3Algat ozutagoi ičtatoi ižandoin neniden päl, ked om anttud teiden holihe, a olgat uskojile ozutesen.4Siloi tö ülembaižen Paimnen tuldes sat vencan, kudamban korged arv ei kado.5Tö-ki, norembad, kundelkat uskondkundan vanhembid. I tö kaik: kundelkat toine tošt, sikš ku
Jumal ei navedi nenakahid,
no kundlijoile
hän andab armoid.
6Sid' antkatoiš Jumalan vägevan käden valdan alle, i hän ičeze aigan libutab teid.7Pangat kaik ičetoi holed hänen käzihe, sikš ku hän holdub teiš.

8Olgat sel'ktal päl, olgat herkhil! Teiden väritai, lemboi, käveleb ümbri räväidajan levan kartte da ecib, keda voiži söda.9Vastustagat händast vahval uskondal. Ved' tö tedat, miše teiden velled mirus oma mugomiš-žo ahtištusiš.10No kaikiden armoiden Jumal, kudamb om kucnu meid Hristosan Iisusan kal't igähižehe korktan arvon hoštoteshe, ka tehkaha hän vähäs mokaigas päliči teid vaumhikš, vahvištagha i tugedagha, antkaha teile väged i rohktust.11Hänen om korged arv i vald kaiken i igäks, amin'!

Jäl'gmäižed tervhensanad

12Oigendan teile necen lühüdan kirjeižen Siluananke, keda lugen uskoližeks velleks. Tahtoižin tugeda teid i sanuda vahvas: se, miš olen kirjutanu, om tozi-ki Jumalan armod. Püžugat niiš vahvas.13Vavilonas olii uskondkund, Jumalan valitud, kut tö-ki, oigendab teile tervhensanoid, mugažo Mark, kudamb om minei kuti poig.14Tervehtagat toine tošt pühäl tervehtusel. Mirud teile kaikile, ked elät Hristosas Iisusas! Amin'.


предыдущая глава Глава 5 следующая глава