Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PETRAN EZMÄINE KIRJEINE

Глава 4

Elon vajehtez

1Muga kut Hristos hibjas om tirpnu ahtištusid meiden täht, olgat tö-ki nügüd' vaumhed neche, sikš ku ken ičeze hibjas om nähnu ahtištusid, ka hän erigandeb grähkišpäi.2I hän ei eläškande elon lopud mehen himoiden valdas, a eläb Jumalan tahton mödhe.3Ka täudub, tö männuden elonaigan elit muga, kut Jumalad tundmatomad rahvahad navediba eläda. Siloi tö elit kebnad elod ičetoi himoiden valdas, [elit kut gomomužikad i živatoidenke magadajad, olit pahoiden meliden valdas,] joit, praznuičit, humaloičit i tegit pahoid azjoid, ku kumardelitoiš tühjile jumaloile.4Sikš nene Jumalad tundmatomad rahvahad nügüd' čududelesoiš sihe, miše tö et vedägoi heidenke necidä-žo elod, i nagraba teid.5No heile pidab avaita kaik ned pahad azjad hänele, ken om vaumiž sudimaha eläbid da kollijoid.6Sikš-se kollijoile-ki om saneltud hüvä vest', miše heiden heng eläiži, muga kut eläb Jumal, hot' heiden hibjad oma sanuded sen-žo sudan, kuti kaik rahvaz.

7Kaikele tuleb teravas lop. Ka olgat oiktas da sel'ktas meles, miše voižit loita.8Edel kaiked lopmata armastagat toine tošt, sikš ku armastuz katab äi grähkid.9Adivoičetagat toine tošt buraiduseta.10Abutagat toine toižele sil lahjal, miččen olet sanuded Jumalaspäi, i pidägat hüväd hol't kaikiš toižiš Jumalan lahjoiš, kudambid om anttud muga äjan.11Ku ken-ni saneleb, sanelgaha Jumalal anttud sanoil. Ku ken-ni abutab, abutagha Jumalal anttud vägel, miše Jumal oliži ülenzoittud kaikes Iisusan Hristosan kal't. Hänen om korged arv da vald kaiken i igäks. Amin'.

Jumalanuskojan mokad

12Kal'hed velled! Algat čududelgoiš nenihe kibedoihe mokihe, kudambil teid opetas, kuti teile tehtas midä-se erazvuittušt.13Vastkarin olgat hüviš meliš sidä enamban, midä enamban tö tirpat mokid ühtes Hristosanke. Sid' tö voiškandet olda hüviš meliš da ihastusiš siloi-ki, konz tuleb sil'mnägubale hänen korged arv.14Ku teid hondostadas Hristosan nimen tagut, ka tö olet ozavad: teiden päl om sur' da vägev Heng, Jumalan Heng. Hö händast huigenzoitaba, a tö tot sil'mnägubale hänen korktad arvod.15Ku ken-se teišpäi mokičese, ka olgha se ei mugoižiden tegoiden tagut, kut rikond, vargastand, pahantego, verhiže azjoihe ličend.16A ku hän mokičese sen täht, miše om hristosalaine, ka algha huiktelgoiš, a kitkaha Jumalad, miše hänel om mugoine oza.

17Om tulnu sudan aig, i ezmäi Jumal sudib ičeze rahvahan. No ku se sud zavodiše meišpäi, ka midä linneb nenile, ked ei kundelkoi Jumalan hüväd vestid?18
Ku oiktale om jüged päzuda,
ka midä sid' linneb jumalatomale da grähkhižele!

19Sikš ned, ked tirpaba ahtištusid Jumalan tahton mödhe, antkaha uskoližen Tegijan käzihe ičeze elo da tehkaha edemba-ki hüvid azjoid.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава