Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PETRAN EZMÄINE KIRJEINE

Глава 1

1Minä, Petr, Iisusan Hristosan apostol, oigendan tervhutesid Jumalan valitud uskondvellile, kudambad pagenikoin eläba levedali verhas mas — Pontas, Galatias, Kappadokias, Azias i Vifinias.2Jumal, meiden Tat, ičeze melen mödhe om valičenu teid, miše tö Pühän Hengen vedäden tegižitoiš kundlijaižikš Iisusale Hristosale i puhtastaižitoiš hänen verel.

Antkaha Jumal teile enamban da enamban armoid da mirud!

Varastagat toivotadud päzutandad

3Olgha kittud meiden Ižandan Iisusan Hristosan Jumal da Tat! Ičeze suren armahtusen täht hän om eläbzoitnu Iisusan Hristosan kollijoišpäi i necen kal't om andnu meile uden sündundan, miše meil oliži eläb nadei,4jäl'gestuz, kudamb nikonz ei kado, ei hubene, ei kuiva. Sidä kaitas taivhas teiden täht,5keda Jumal ičeze vägel varjoičeb, miše tö uskondan kal't saižit päzutandan. Se päzutand om vaumiž, i se linneb avaitud necen aigan lopus.6I sikš olgat hüviš meliš, hot' nügüd' teile pidab-ki tirpta vähäižen ahtištust, sikš ku teiden uskondad kodvdas kaikenlaižil manitusil.7Ved' kuld-ki pandas lämoihe, miše tundištada, om-ik nece todesine kuld, a teiden uskond om äjan kal'hemb, mi nece kadoi kuld. Ku teiden uskond püžub neniš ahtištusiš todesižen, ka se toškandeb teile kitändad, hoštotest da korktad arvod Iisusan Hristosan tulendpäiväl.8Tö armastat händast, hot' et olgoi nähnuded; hänehe tö uskot, hot' nügüd'-ki et nähkoi, i tö linnet sanumatomas i röunatomas ihastuses,9ku sat päzutandan. Sikš tö uskot Hristosaha.

10Necidä päzutandad oma Jumalan sanankandajad ecnuded da tarkištanuded. Hö oma endustanuded i pagižnuded teiden palan polhe tulijoiš armoiš,11i tarkištanuded, kut i miččen aigan se päzutand tuleb. Sidä aigad heile ozuti heiš olii Hristosan Heng, konz endusti Hristosan mokid da sen jäl'ghe tulijad korktad arvod.12Heile anttihe teta, miše hö abutiba teile, a ei ičeleze. Hö toiba teile hüvän vestin oldes Pühäs Henges, oigetud taivhaspäi. Nece vest' oli teiden täht, no angelad-ki tahtoižiba kacuhtada sihe.

Elägat pühäd elod

13Ka [armhad], olgha teiden mel' sel'ged i vaumiž tehta töid. Pangat teiden nadejad vaiše Jumalan armoihe, kudambid teile anttas, konz tuleb Iisus Hristos.14Kut kundlijaižed lapsed, algat mängoi pahoiden himoiden jäl'ghe, miččiden valdas tö olit ende, konz völ et tednugoi hüväd vestid Iisusan Hristosan polhe.15Kut hän, ken om kucnu teid, om pühä, muga tö-ki olgat pühäd kaikes, midä teget.16Ved' Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Olgat pühäd, sikš ku minä olen pühä.»

17I ku loites tö sanut Tataks händast, ken valičemata sudib jogahišt hänen azjoiden mödhe, ka elägat Jumalad varaiten, kuni elät völ verhin man päl.18Ved' tö tedat, miše teid om päzutadud valdale tatoiden tühjas elospäi ei miččen-se kadojan tavaran arvol, ei hobedan da kuldan,19a Hristosan, sen vigatoman da puhthan Vodnhan kal'hen veren arvol.20Händast valitihe jo edel mirun tegendad, a nügüd' lopaigoil avaitihe teiden täht.21Hänen kal't tö uskot Jumalaha, kudamb om eläbzoitnu händast kollijoišpäi i andnu hänele korktan arvon. Muga teiden uskond da nadei om ühtenzoittud Jumalaha.22Nügüd' tö voit puhthal melel armastada uskondvellid, sikš miše olet puhtastanus, konz otit südäimehe toden Hengen kal't. Armastagat sid' toine tošt väzumata, kaikel südäimel.23Ved' tö olet sündnuded udes, i et kadojas semnespäi, a kadomatomaspäi, Jumalan eläban i igähižen sanan kal't.24Ved' om sanutud Pühiš Kirjutusiš:
— Mez' om kuti hein,
mehen čomuz' om kuti nitun änikoine.
Hein kuivab, änikoine lankteb,
25a Ižandan sana püžub vahvan igän.
I nece om se sana, om se hüvä vest', kudamban tö olet sanuded.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава