Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JAKOVAN KIRJEINE

Глава 4

Mirun sebranik om Jumalan vihanik

1Kuspäi tuleba teiden torad da ridad? Kuspäi völ, ku ei teiden himoišpäi, kudambad toradaba teiden hibjas.2Tö tahtoit, no et sagoi, sid' tö rikot. Tö himoičet, no et voigoi sada, sid' tö ridlet da toradat. Teil ei ole, sikš ku tö et pakikoi.3A hot' pakičet-ki, ka et sagoi, sikš ku pakičet pahan täht, miše täudenzoitta ičetoi himoid.4Tö, ked olet hül'gäidanuded Jumalad, et-ik tö tekoi: ken armastab mirud, se om paha Jumalale. Se, ken tahtoib olda mirule hüvä, tegese Jumalale vihanikaks.5Vai luget, miše Pühiš Kirjutusiš om tühjan sanutud: «Jumal armastab henged, kudambad meihe om pannu, armastab muga, miše varaidab jagada sidä toižidenke»?6No völ surembad oma ned armod, kudambid hän andab. Sikš Pühiš Kirjutusiš om sanutud:
— Jumal ei navedi nenakahid,
no kundlijoile
hän andab armoid.

7Sikš kundelkat Jumalad, no vastustagat lemboid, i siloi se pageneb teišpäi.8Lähenegat Jumalaha, siloi hän-ki läheneb teihe. Puhtastagat ičetoi käded, tö, grähkäntegijad! Puhtastagat ičetoi südäimed, tö, kaks'meližed!9Olgat gor'as da pahas meles i voikkat! Laske vajehtase teiden nagrand pahaks meleks, a ilo voikuks.10Alenzoitkat ičtatoi Ižandan edes, sid' hän teid libutab.

Ei pida sudida toižid

11Algat pagiškoi pahad toine toižes, velled. Ken pagižeb uskondvelles pahad, vai sudib händast, ka pagižeb käskištod vasthapäi i sudib käskištod. No konz sudid käskištod, sinä ed ole eläi sen mödhe, sinä tegetoi sen sudjaks.12Om vaiše üks' käskišton andai i sudj, hän, kudambal om vald päzutada i vald surmita. A ken sinä oled, miše sudid tošt mest?

Ala ole nenakaz

13Kundelkat nügüd' tö, ked sanut: «Tämbei vai homen mö lähtem sihe vai sihe lidnaha, olem sigä voden, möškandem sigä i sam ližadengoid.»14No tö iče et tekoi, midä homnine päiv tob. Midä om teiden elo? Tö olet savu, kudamb nägub pordoižen i sid' kadob.15Muga teile pidaiži sanuda: «Ku Ižand tahtoškandeb, ka mö völ eläm i tegem sidä vai necidä.»16A nügüd' tö ülendeletoiš i olet nenakahad. Kaik nece om pahaspäi.17Sen täht, ken tedab, kut säta hüväd, no ei säda, ka tegeb grähkid.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава