Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JAKOVAN KIRJEINE

Глава 3

Ala anda kelele valdad

1Velled, äjile teišpäi ei pidaiži olda opendajin. Tedat ved', miše meid, opendajid, suditas surembal sudal.2Mö kaik tegem erazvuiččid grähkid. Ken ei tege grähkid paginoiš, se om vigatoi mez', hän voib pidäda käziš kaiken ičeze hibjan-ki.3Ku panem suičed hebon suhu, ka käskem sille kundelmaha meid i voim ohjata kaiked hebod.4Otam laivad-ki: hot' miččed sured ned oma i hot' mitte tullei puhub, no pen' peramela oigendab laivan sinna, kuna peradai tahtoib.5Muga kel'-ki om pen' hibjan palaine, no miččid surid tahtoid sil om!

Pen' lämoi sütutab suren mecan.6I kel'-ki om lämoi; meiden hibjas se om kaiken pahan peza. Se paganzoitab kaiken hibjan i sütutab elokezran, a iče om viritanus aduspäi.7Kaikenlaižid živatoid mez' voib kodikoitta da om kodikoitnu-ki, nel'l'jaugaižid, linduid, ujelijoid, i meren živatoid,8no kel't niken ei voi kodikoitta. Se om pidätamatoi da paha, täuz' surmališt jadud.9Kelel mö kitäm Jumalad da Tatad, i sil-žo mö oigendam Jumalan vihad mehiden päle, kudambad om tehtud Jumalan vuiččikš.10Ühtes suspäi lähteba kitändsanad da vihasanad. Muga ei voi olda, velled!11Ved' siš-žo purtkespäi ei voi tulda magedad da karktad vet.12Ei kazgoi smokvanpus olivad, vinpus smokvad, vai midä, velled? Ka i ühtes purtkespäi ei voi tulda solakast i magedad vet.

Maine da taivhaline melevuz'

13Om-ik teiden keskes ken-ni melekaz i el'gendai? Ozutagha hän sen hüväl elol — tegoil, kudambad om tehtud laskvas i melevašti.14No ku teiden südäimes om must kadeh i ližantaht, algat kitkoiš ičeze todel i algat tehkoi todespäi kelastust.15Mugoine «melevuz'» ei tule ülähänpäi, se om maine, mehišpäi tulnu, pahoiden hengiden melevuz'.16Sikš ku sigä, kus om must kadeh i ližantaht, om kaikenlašt pahad da segoitust.17No ülähänpäi tulii melevuz' om ezmäi kaiked puhtaz i pühä. Se om mirun sauvoi i om läm' i kožukaz, täuz' armahtust da hüvid satusid, se ei erigoita mehid, i ei heitte.18Mirun sauvojad semendaba mirud i rahnoba tozioiktust.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава