Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 25

Pavel pakičeb kesarin sudad

1Oldes koume päiväd manižandan Fest läksi Kesariaspäi Jerusalimha.2Sigä ülembaine pap i evrejalaižiden pämehed tuliba hänennoks sanumaha, miše tahtoiba väritada Pavlad. Hö tomotiba Festad i3pakičiba, miše hän oliži heile hüvä i toiži Pavlan Jerusalimha. Hö peitoiči ladiba rikta Pavlad matkas.4No Fest sanui, miše Pavel pidetas türmas Kesarias, i hän iče teravas tahtoib lähtta Kesariaha.5«Lähtkaha teiden pämehed minunke», hän sanui, «i väritagha necidä mest sigä, ku hän om tehnu midä-ni pahad.»

6Fest oli Jerusalimas vaiše kahesa vai kümne päiväd i pördihe tagaze Kesariaha. Toižel päiväl hän ištuihe sudjansijale i käski toda Pavlad ičezennoks.7Pavel tuli, i Jerusalimaspäi tulnuded evrejalaižed kerazihe hänes ümbri i zavodiba väritada händast äjiš jügedoiš azjoiš. No hö ei voinugoi vahvištoitta ičeze väritusid.8Pavel pagiži ičeze poles muga: «Minä en ole tehnu nimidä pahad evrejalaižiden käskištod vasthapäi, pühäkodid vasthapäi i ei kesarid vasthapäi.»

9No Fest tahtoi olda hüvän evrejalaižile, sikš hän küzui Pavlal: «Tahtoid-ik lähtta Jerusalimha, miše minä sudižin sindai sigä neciš azjas?»10Pavel sanui: «Minä olen nügüd' kesarin sudan edes, i tägä mindai tarbiž-ki sudida. Minä en tegend nimidä pahad evrejalaižile, kut sinä iče-ki hüvin tedad.11A ku minä olen vär i olen tehnu sidä, miš suditas surmale, ka en eci päzundad surmaspäi. No ku neniden mehiden väritused oma tühjad, ka niken ei voi antta mindai heiden käzihe. Minä tahtoin sudad kesarin edes.»12Fest pagiži ičeze nevondkundanke i jäl'ges sanui Pavlale: «Sinä pakičid kesarin sudad, ka mäne hänen edehe.»

Fest starinoičeb Agrippale Pavlan polhe

13Mäni äjak-se aigad, i Agrippa-kunigaz i Verenika tuliba Kesariaha sanumaha tervhensanoid Festale.14Hö oliba hänenno äi päivid, i Fest starinoiči kunigahale Pavlan azjan. Hän sanui: «Tägä om eraz mez', kudamban Feliks jäti türmha.15Konz minä olin Jerusalimas, evrejalaižed ülembaižed papid i vanhembad väritiba händast i pakičiba, miše hän oliži suditud.16Minä sanuin heile, miše nece ei ole Riman veron mödhe antta keda-ni surmale edel, ku hän nägištaiži väritajid oc ocha i saiži valdan puhtastadas väritusišpäi.17Konz hö tuliba tänna, ka minä vitkotamata, toižel-žo päiväl ištuimoi sudjansijale i käskin toda mehen minun edehe.18Väritajad zavodiba pagišta, no hö ei väritanugoi händast ni ühtes mugoižes azjas, midä minä varastin.19Hö ridliba hänenke heiden ühthižes religias i miččes-se kolnudes Iisusas, kudamban polhe Pavel sanui, miše hän om eläb.20Minei oli jüged pätta necen azjan, i sikš küzuin hänel, tahtoib-ik hän lähtta Jerusalimha, miše sigä oliži suditud neciš azjas.21No nece Pavel pakiči, miše hän oliži suditud Avgustan sudal. I minä käskin pidäda händast türmas i varjoita sihesai, kuni oigendan händast kesarinnoks.»

22Agrippa sanui Festale: «Minä-ki tahtoižin kundelta sidä mest.» «Homen sinä void kulištada händast», sanui Fest.

Pavel om Agrippa-kunigahan edes

23Toižel päiväl Agrippa i Verenika kaik sur'kulu prazniksatand kerdal tuliba sudzalha. Hö tuliba sinna ühtes kogortoiden pämehidenke i lidnan ezmäižiden mehidenke. Fest käski toda Pavlan.24Fest sanui: «Kunigaz Agrippa i tö toižed, ked olet tägä meidenke! Täs tö näget mehen, kudambad vasthapäi oma kaik evrejalaižed, kut Jerusalimas, muga tägä Kesarias-ki. Hö tartuiba minuhu i kidastiba, miše hänele ei pida enambad eläda.25No minä nägištin, miše hän ei tegend nimidä mugošt, miš voiži surmita. Ku hän iče om pakičenu sudad Avgustan edes, ka minä pätin oigeta händast sinna.26No minai ei ole nimiččid sel'ktoid azjoid hänes, miš kirjutada minun ižandale. Sikš olen-ki tonu händast teiden edehe — edel kaiked sinun edehe, Agrippa-kunigaz — miše sudan küzelusen jäl'ghe minai oliži, midä kirjutada.27Olen mugošt mel't, miše ei ole melevašti oigeta tabatud mest matkha ozutamata sidä, miš händast väritadas.»


предыдущая глава Глава 25 следующая глава