Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 18

Pavel Korinfas

1Sen jäl'ghe Pavel läksi Afinaspäi i tuli Korinfaha.2Sigä hän vastsi evrejalaižen Akilan i hänen akan Priskillan. Akilan koditaho oli Ponta. Hö oliba ei amu tulnuded tänna Italiaspäi, sikš miše Klavdi-kesar' oli käsknu kaikile evrejalaižile lähtta Rimaspäi. Pavel läksi heidennoks,3i ku heil oli ühtejitte rad, hän jäi ühtes heidenke radmaha. Hö oliba kangazpertižiden omblijad.4Kaikuččen sobatan Pavel pagiži suimpertiš i napri sada uskondaha kut evrejalaižid muga grekalaižid-ki.

5Konz Sila i Timofei tuliba Makedoniaspäi, Pavel ičeze hengen käskös todišti evrejalaižile, miše Iisus om Messia.6No konz evrejalaižed zavodiba vastustada i nagrda, ka hän pudišti pölün ičeze sobišpäi i sanui: «Tulgha teiden veri teiden päle! Minä olen puhtaz. Neciš aigaspäi minä lähten Jumalad tundmatomiden rahvahidennoks.»7Hän läksi sigäpäi i mäni Justannoks, kudamb varaiži Jumalad i kudamban pert' oli suimpertin rindal.8No suimpertin pämez' Krisp i hänen kodihižed uskoškanziba Ižandaha, i äjad korinfalaižed kundeldes Pavlad uskoškanziba, i heid valatadihe.

9Erasen ön Ižand sanui nägudeses Pavlale: «Ala varaida, a pagiže! Ala ole vaikti!10Minä olen sinunke. Niken ei koske sindai, miše tehta sinei pahad. Minai om äi rahvast neciš lidnas.»11I Pavel oli korinfalaižiden keskes pol'tošt vot i openzi heile Jumalan sanad.

12Sen aigan, konz valdižandan Ahaijas oli Gallion, evrejalaižed ühtes meles libuiba Pavlad vasthapäi, tabaziba i toiba händast sudha.13Hö sanuiba: «Nece mez' naprib käta rahvast loičmaha Jumalale muga, kut käskišton mödhe ei sa tehta.»14No Pavel völ ei ehtind avaita sud, ku Gallion sanui: «Evrejalaižed! Ku paginas oliži zakonan murenduz vai mitte-ni toine paha azj, ka minai oliži sü kundelta teid.15No ku tö ridlet openduses, nimiš i teiden käskištos, ka nece om teiden azj. Sid' minä en tahtoi olda sudjan.»16Hän ajoi heid sudaspäi.17Siloi kaik grekalaižed tabaziba suimpertin pämehen Sosfenan i peksiba händast sudanpertin edes, no Gallional pä-ki ei kibištand siš.

Pavel Jerusalimas i Antiohias

18Pavel jäi miččeks-se aigaks Korinfaha. Sid' hän prostihe vellidenke i läksi meriči Siriaha. Hänenke oliba Priskilla i Akila. Edel matkad Pavel keriči pän Kenhrejas Jumalale anttud sanan tagut.19Tuldes Efesaha, hän eriganzi heišpäi, iče mäni suimpert'he i pagiži evrejalaižidenke.20Hö pakičiba händast jäda heidennoks hätkembaks aigaks, no hän ei tahtoind.21Hän prostihe heidenke i sanui: «Minei ani pidab praznuida tulii praznik Jerusalimas, no minä völ pördamoi teidennoks, ku linneb mugoine Jumalan vald.» Sid' hän läksi meriči Efesaspäi. [A Akila i Priskilla jäiba Efesaha.]22Hän tuli randale Kesariaha i sigäpäi läksi Jerusalimha. Hän sanui sigä tervhensanoid uskondkundale i läksi sid' Antiohiaha.23Hän oli sigä pordon aigad, sid' läksi i käveli tahospäi tahoze Galatian i Frigian maiš, i vahvišti kaikid openikoid.

Apollos Efesas i Korinfas

24Efesaha tuli Apollos-nimine evrejalaine, kudamb oli sündnu Aleksandrias. Hän mahtoi čomin pagišta i tezi kaik Pühäd Kirjutused.25Hänele oli opetud Ižandan te, i hän palabal hengel i tarkas openzi Ižandan polhe, hot' iče tezi vaiše Joannan valatusen.26Apollos zavodi rohktas pagišta suimpertiš. Kulištades hänen sanad Akila i Priskilla kucuiba händast ičezennoks i sel'genzoitiba hänele Ižandan ten.27Konz Apollos tahtoi mända Ahaijaha, velled vahvištiba händast neciš i kirjutiba kirjeižen openikoile, miše hö otaižiba händast ičezennoks. Tuldes sinna hän abuti nenile, ked Jumalan armoiden tagut oliba tehnus uskojikš.28Rahvahan edes Apollos lujas vahvas kumaiži evrejalaižiden sanad i Pühiden Kirjutusiden mödhe hän ozuteli, miše Iisus om Messia.


предыдущая глава Глава 18 следующая глава