Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 14

Pavel i Varnava Ikonias

1Ikonias Pavel i Varnava mäniba ühtes evrejalaižiden suimpert'he i pagižiba muga, miše äi evrejalaižid i grekalaižid zavodiba uskta.2No ned evrejalaižed, kudambad ei usknugoi, tomotiba Jumalad tundmatomid rahvahid vastustamha uskondvellid.3No üks'kaik apostolad oliba lidnas völ hätken. Hö pagižiba rohktas Ižandan polhe. Ižand andoi heile väged tehta tundmuztegoid da čudoid i muga ozuti, miše heiden sanad hänen armoiden polhe oliba todesižed.

4Lidnan eläjad jagoihe: toižed oliba evrejalaižiden, toižed apostoloiden polel.5Ei-evrejalaižed i evrejalaižed ühtes ičeze pämehidenke tahtoiba tabata apostoloid i tacta heihe kivil.6No konz apostolad tedištiba necen, hö pageniba Likaonian lidnoihe Listraha i Derviaha i niiden ümbrištoho.7Sigä hö saneliba hüväd vestid.

Pavel i Varnava Listras

8Listras oli mez', kudamban jaugad oliba vägetomad. Hän oli sündnu mugoman i ei voind nikonz kävelta.9Mez' ištui i kundli Pavlan paginad. Pavlan sil'mäd azotihe hänel, i Pavel homaiči, miše mez' uskob tervehtumižehe.10Pavel sanui surel änel: «Sanun sinei Ižandan Iisusan Hristosan nimes: seižutade jaugoile!» Mez' sid'-žo hüppähti jaugoile i käveleškanzi.

11Konz rahvaz nägišti, midä Pavel oli tehnu, hö kidastaškanziba likaonian kelel: «Jumalad mehiden kartte oma tulnuded alahaks meidennoks!»12Hö kucuškanziba Varnavan Zevsaks i Pavlan Germesaks, sikš ku hän pagiži enamban.13Heiden lidnan irdpolel oli Zevs-jumalan pühäkodi, i sen pap toi härgid i vencoid lidnan verajannoks, miše ühtes rahvahanke panda ned žertvaks altarile Pavlan i Varnavan täht.14Konz apostolad Varnava i Pavel kulištiba neciš, hö rebitiba ičeze sobad, tacihe rahvazkogoho i zavodiba kidastada:15«Midä tö teget? Mö-ki olem mehed, mugoižed-žo kut tö. Mö sanelem teile hüvän vestin, miše tö kärauzižitoiš neniš tühjiš jumaloišpäi eläbaha Jumalaha, kudamb om tehnu taivhan i man i meren i kaiken, midä sigä om.16Endižaigal hän andoi valdan kaikile rahvahile kävuda ičeze tedme,17no hän kaiken todišti ičeze polhe hüvil tegoil: hän andoi meile vihmoid taivhaspäi i villäd ičeze aigan, hän söti meid i täuti meid ihastusel.»18Nenil sanoil hö habi seižutiba rahvast andmaspäi žertvoid heile i käskiba mända kodihe.

Pavel i Varnava jäiba Listraha i openziba rahvast.19Necen aigan Antiohiaspäi i Ikoniaspäi tuliba sinna erased evrejalaižed, i konz apostolad pagižiba rohktas, evrejalaižed pagištoitiba rahvast erigata apostoloišpäi sanuden: «Hö ei pagiškoi nimittušt tot, vaiše manitaba.» Hö libutiba rahvast i taciškanziba kivid Pavlaha. Hö meletiba, miše hän koli, i lükäižiba hänen hibjan lidnanseinän taga.20No konz openikad kerazihe hänes ümbri, hän libui maspäi i pördihe lidnaha. Toižel päiväl hän läksi Varnavanke Derviaha.

Pavel i Varnava pördihe Sirian Antiohiaha

21Pavel i Varnava saneliba Dervias hüväd vestid i tegiba äjid mehid openikoikš. Sid' hö pördihe Listraha, Ikoniaha i Antiohiaha,22vahvištiba openikoiden südäimid i tomotiba heid püžuda uskondas. Hö saneliba: «Meile pidab mända läbi äjiš ahtištusiš, edel ku tulem Jumalan valdkundaha.»23Pavel i Varnava paniba vanhembid kaikuččehe uskondkundaha, loičiba i pühütiba i jätiba heid Ižandale, kenehe nügüd' hö uskoiba.

24Apostolad mäniba Pisidias päliči i tuliba Pamfiliaha.25Sid' hö saneliba Ižandan sanad Pergias i läksiba edemba Attaliaha.26Sigäpäi hö meriči tuliba Antiohiaha, kuspäi heid Jumalan armoil oli-ki oigetud sille radole, kudamban hö nügüd' lopiba.27Antiohiaha tuldes hö kucuiba uskondkundan suimha i starinoičiba, miččid surid tegoid Jumal heiden kal't oli tehnu i kut hän oli avaidanu uskondan uksen Jumalad tundmatomile rahvahile.28Sigä hö oliba pordon aigad openikoiden keskes.


предыдущая глава Глава 14 следующая глава