Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 6

Valitas seičeme abunikad

1Necen aigan, konz openikoiden lugumär kaiken kazvoi, grekankeližed evrejalaižed buraidaškanziba evrejankeližiden päle, miše grekankeližid leskiakoid čuratas, konz jagadas jogapäiväšt abud.2Siloi apostolad, ned kaks'toštkümne, kucuiba suimale kaikid openikoid i sanuiba: «Ei ole oikti, miše mö, apostolad, abun jagamižen täht jätam Jumalan sanad.3Valikat, velled, teišpäi seičeme mest, keda lugedas hüvikš i ked om täuttud Hengel i melel, i mö panem heid neche radho.4A mö tahtoim püžuda loičendas i Jumalan sanan jagamižes.»

5Nece pagin oli mel'he kaikile, ked oliba sigä. Hö valičiba Stefanan, mehen, kudamb oli täuz' uskondad i Pühäd Henged, i mugažo Filippan, Prohoran, Nikanoran, Timonan, Parmenan i Nikolajan, antiohialaižen, kudamb oli tulnu evrejalaižehe uskondaha.6Heid todihe apostoloiden edehe, i apostolad loičiba i paniba käded heiden päle.

7Jumalan sana leveni, i openikoiden lugumär teravas kazvoi Jerusalimas, i äjad papid-ki zavodiba kundelta necidä uskondad.

Stefan tabatas

8Stefan oli täuz' uskondad i väged, i hän tegi surid čudoid i tundmuztegoid rahvahan keskes.9Siloi erased mehed zavodiba ridelta hänenke; erased heišpäi oliba muga sanutud libertinialaižiden i kirinejalaižiden i aleksandrialaižiden suimpertišpäi, erased oliba Kilikiaspäi i Aziaspäi.10No hö ei voinugoi vastustada sidä mel't da Hengen väged, kudambanke pagiži Stefan.

11Siloi hö peitoiči openziba erasid mehid sanumaha: «Mö olem kulnuded, kut hän pagižeb pahad Moisejad i Jumalad vasthapäi.»12Hö libutiba rahvast, rahvahan pämehid i käskištonopendajid, i sid' hö tuliba i tabaziba Stefanan i veiba Nevondkundan edehe.13Hö toiba ezile kelhid todištajid, kudambad sanuiba: «Nece mez' ei heitä nagranduzpaginad necen pühän sijan polhe i käskišton polhe.14Mö olem kulnuded hänen sanad, miše Iisus, se Nazaretalaine, murendab necen sijan i vajehtab verod, kudambid Moisei om meile andnu.»15Kaik, ked ištuiba Nevondkundas, tarkas kacuiba Stefanaha, i hänen mod ozutihe heile angelan karččeks.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава