Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 13

Jälgimäzet kehitändüsanat

1Olgua gu vellet keskenäh, su- vaikkua toine tostu.2Olgua ainos valmehet vastuamah tulijoi, muga erähät iče sidä tiedämättäh gostitettih anheliloi.3Mustakkua türmäs istujii, buitegu tüö iče olizitto heijänke čieppilöis; mustakkua muokis olijoi, tundouhäi teijängi rungu kivun.

4Pidäkkiä kunnivos ukon da akan keskenäine elos, älgiä huijakkua ühtehistü magavosijua. Jumal suudiu karguajat da vierahan akanke maguajat.

5Älgiä olgua d'engansuvaiččijat omas elaijas, olgua hüväl mielel sil, midä teil on. Jumal iče sanoi:
- Minä en jätä sinuu,
en hülgiä sinuu nikonzu.
6Sendäh müö voimmo rohkieh sanuo:
- Ižändü on minun auttai,
sikse minä en varua.
Midä voibi luadie minule
ristikanzu?

7Mustakkua teijän vahnimii, kudamat saneltih teile Jumalan sanua. Heijän elaijan da sen lopun nähtüü otakkua heis kuavua, kui pidäü uskuo.8Iisus Hristos on egläi, tänäpäi dai ijän kaiken se samaine.9Älgiä annakkua kaikenmoizile vierahile opastandoile vediä iččie bokkah. On hüvä lujendua süväin Jumalan hüvüöl, a ei süöndüzakonoin novvandal. Süöndüzakonoin noudajat ei suadu niilöis nimidä hüviä.

10Meil on altari, kudamalpäi otettuu žertvua ei ole valdua süvvä pühästuanus sluužijoil.11Tüöhäi tiijättö, konzu ülimäine pappi vedäü Kaikispühimäh žiivatoin verdü meijän riähkis tuači, nämien žiivatoin rungat poltetah stuanun ulgopuolel.12Sikse Iisusgi, gu puhtastua rahvahii omal verel, tirpi gor'ua da kuoli linnanveriän ulgopuolel.13Lähtekkiämmö sit Hänen luo stuanun ulgopuolele Hänen jütüi huigiedu tirpamah.14Eihäi meil tiä ole linnua, kudai püzüü ainos. Müö vuotammo igäväs sidä linnua, kudai tulou.15Ga ruvekkuammo sit Hänen kauti heittelemättäh kandamah Jumalale kiitändülahjoi, ülendäjen Hänen nimie.16Älgiä unohtakkua vie luadie hüviä da andua toizile omis elolois, moizet lahjat ollah Jumalale mieldü müö.

17Kuunnelkua omii vahnimii, heitükkiä heile. Hüö ei muata üölöi teijän täh, gu heil pidäü andua čottu teis. Anna hüö ruatah omua ruaduo hüväl mielel, a ei hengästellen, eiga se olis teile pahakse.

18Moliettokseh meis tuači. Müö lujah tiijämmö, meijän hengi on riähkätöi, müö tahtommo kaikes eliä oigiennu.19Vie sikse minä kehitän teidü molimahes, gu tahton teriämbi piästä järilleh teijän luo.

Malittu da tervehüöt

20
Rauhuon Jumal,
kudai ilmanigäzen sovun verel
nosti kuollielois
lambahien suuren paimoin,
meijän Ižändän Iisusan,
21anna Häi luadiu teidü valmehekse
kaikkeh hüväh,
gu voizitto täüttiä Hänen tahton.
Iisusan Hristosan kauti
Häi iče ruadakkah meijän südämes sidä,
mi on Hänele mieldü müö.
Hänele kunnivo
ainos dai ilmazen ijän! Amin'.

22Vellet, minä tahton, gu tüö tirpazitto nämä kehitändüsanat, enhäi muga äijiä kirjutannuh teile.23Tahton vie, gu tiedäzittö: meijän velli Timofei on piästettü türmäspäi välläle. Gu häi ehtinöü tulla, minä ühtes hänenke tulen nägemäh teidü.

24Sanokkua tervehüttü kaikile teijän vahnimile da kaikile jumalanuskojile. Italiespäi roduzin olijat vellet tüötäh teile tervehüttü.25Annakkah Jumal hüviä teile kaikile!


предыдущая глава Глава 13 следующая глава