Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 12

Jumal on meijän Tuatto

1Näittöhäi, mittuine suuri joukko uskon kandajua on meis ümbäri! Ga sit hülläkkiämmö kai, mi painau meidü, da riähkü, kudai nenga rippuu meis. Kestäkkiämmö loppuh suate tämä kiistahjuoksendu, kudamah meidü on pandu,2kaččojen Iisussah, kudai pani meijän uskole alustan da nostau sen loppuh suate. Ies olijan ilon täh Häi kesti ristan muokat huigieh kaččomattah, i nügöi Häi istuu Jumalan prestolan oigiel čural.3Duumaikkua Häneh näh, kudai kesti riähkähizen rahvahan vihat, gu tüö etto väzüs da teijän nivelet ei katkettas.

4Tüö vie etto torannuh kuolendah suate riähkiä vastah.5Tüö unohtitto tämän sanan, kudai kehittäü teidü kui tuatto poigua:
- Älä pie tühjännü, poigu,
Ižändän opastustu,
älä paheldu, konzu Häi n'evvou sinuu -
6kedä Ižändü suvaiččou, sidä Häi pidäü käis,
Häi lüöü jogahistu, kedä ottau poijakse.
7Tirpakkua, konzu Jumal pidäü teidü käis, vet Häi pidäü teidü ominnu poijinnu. Ongo moine poigu, kudamua tuatto ei pidäs käis?8A ku teidü ei piettäne käis, kui pietäh kaikkii toizii, sit tüö oletto äbärehet, a etto tozi poijat.

9Konzu muallizet tuatat piettih meidü käis, müö kuulimmo heidü, ga eigo sidä enämbäl meil pidäs heittüö Taivahallizen Tuatan valdah, gu eliä?10Tuatat piettih meidü käis vaiku täh elaigah niškoi, kui kačottih hüväkse. No Jumal pidäü meidü käis tozi hüvüökse, anna müö olizimmo pühät, muga kui Häi on pühä.11Hos käispiendü sil aigua ei ozuttai ilokse, a tuou pahan mielen, no jällespäi se andau palkakse oigien elaijan da rauhuon.

12Anna teijän väzünüöt käit da särizijät polvet suajah vägie!13Astukkua kohtinazii dorogoi müöte, gu ei mučkehtus rambu jalgu, a parembi kohenis.

Valdukundu, kudai ei kuavu

14Pangua kai väit, gu eliä rauhas kaikkienke, da opikkua eliä pühiä elaigua, ilmai sidä niken ei näi Ižändiä.15Kačokkua, gu niken ei kaimuas Jumalan hüvüttü, eigo nimittuine kargei juuri piäzis kazvamah hänes da paganoittamah händü, üksigi moine juuri voibi tartuttua äijii.16Kačokkua, gu niken teis ei olis karguaju libo jumalatoi, mittuine oli Isuavu, kudai ühtes süöndüveros möi omat enzipoijan armot.17Tiijättöhäi tüö, kui händü hüllättih jällespäi, konzu häi tahtoi suaja tuatan blahosloven'n'an. Häi ei voinnuh muuttua tuattah mielii, hos pokoroiččih itkunke.

18Tüö etto tulluh piätulel palajan mäin juurele, kudamua voibi koskettua käil, etto tulluh sinne, kus oli mustu pilvi, kus oli pimei da tuulen bauhu,19kus rahvas kuultih torven toitotus da kuultih iäni, kudai sanoi moizet sanat, kudamien kuultuu hüö pokoroittihes, gu heile ei paistas enämbiä.20Hüö ei voidu kestiä tädä käsküü: «Jogahine, olgah hos elätti, ken koskenou tädä mägie, roikkah kivitettü surmah suate.»21Se, midä hüö nähtih, oli moine varattavu, ga Moiseigi sanoi: «Minä varuan da särizen.»

22Moizen mäin juurele tüö etto tulluh, no tulitto Sionan mäin juurele, elävän Jumalan linnan luo, taivahallizen Jerusaliman luo. Teijän ies on pimei pilvi anheliloi da23Jumalan enzilapsien kanzukundu pruazniekkua pidämäs, net, kudamien nimet ollah taivahan kniigas. Sie on Jumal, kaikkien suudii, sie ollah agjah suate piässüzien oigieloin ristikanzoin henget,24i sie on uvven sovun keskusmies Iisus, sie on pirskutanduveri, kudai kirguu parembah niškoi - ei tazuandah niškoi, kui Aavelin veri.

25Kačokkua, gu etto kiändüs iäre Hänes, kudai pagizou! Gu tuatat kiännüttih iäre Hänes, konzu Häi n'evvoi heidü mual, hüö ei piästü pagoh. Voimmogo sit müö piästä, gu kiändänemmö sellän Hänele, konzu Häi pagizou taivahaspäi?26Hänen iäni pani silloi särizemäh muan, a nügöi Häi uskaldi:
- Vie jälgimäzen kerran Minä särähütän muan,
ei vai ühten muan, no taivahangi.
27Sanoil «vie jälgimäzen kerran» tarkoitetah sidä, gu kai, mi on luajittu da midä sendäh voibi särähüttiä, se kabrastetah iäre, gu jiäs se, mi on särähüttämätöi.

28Müö suammo valdukunnan, kudai ei särähtäi. Kiitäkkiämmö Jumalua da ruvekkuammo sluužimah Hänele Hänen tahton mugah, kunnivoijen da varaten Händü,29sendäh gu meijän Jumal on tuli, kudai poltau tuhkakse.


предыдущая глава Глава 12 следующая глава