Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 10

1Zakon on tulieloin hüvüzien kuvahaine. Se kuvahaine ei ole iče hüvüöt. Sikse Zakon nikui ei voi joga vuottu tuodavil üksil samazil žertvoil luadie ihan hüväkse niilöi, kudamat tullah Jumalan edeh.2Eiga jo heitettänüs niilöin tuondu, gu kai sluužbas olijat jo oldus puhtastuttu kerran ilmazekse ijäkse, i hüö ei tundiettas omas henges nimittumua riähkiä.3No žertvat joga vuottu mustoitetah riähkis,4sendäh gu häkkilöin da kozlien veri ei voi piästiä ristikanzua riähkis.5Sendäh Hristos sanou muailmah tulles:
Žertvoi da lahjoi Sinä et tahtonuh,
no rungan Minule luajiit.6Poltožertvat da riähkien täh annetut žertvat
ei oldu Sinule mieldü müö.7Sit Minä sanoin: Kačo, Minä tulin
täüttämäh Sinun tahtuo, Jumal,
muga kui on kirjutettu kniigas Minuh niškoi.

8Enzimäi Hristos sanoi: «žertvoi da lahjoi, poltožertvoi da riähkien täh annettavii žertvoi Sinä et tahtonuh, net ei oldu Sinule mieldü müö», hos Zakon käsköü niilöi tuvva.9No jälles sidä Häi ližäi: «Kačo, Minä tulin täüttämäh Sinun tahtuo.» Nenga Häi kumuau net käsküt, gu panna sijah Jumalan tahto.10Tämän tahton mugah meidü on puhtastettu riähkis kerrallizel žertval, konzu Iisus Hristos andoi oman rungan.

11Joga pappi joga päiviä seizou vedämäs sluužbua da tuou kerdu kerral net samazet žertvat, kudamat nikonzu ei oteta iäre riähkii.12A Hristos andoi rahvahan riähkis ühten žertvan, oman hengen, i sit istuihes ilmazekse ijäkse Jumalan oigiele čurale.13Sie Häi vuottau, kuni Hänen vihaniekkoi pannah Hänen jalloin alle.14Häi jo ühtel žertval ilmazekse ijäkse puhtasti riähkis net, kudamat Häi jiäksiü Jumalale.15Sih niškoi sanelou meile i Pühä Hengi. Enzimäi Häi sanou:16
- Tämän sovun Minä luajin heijänke
nämien päivien jälles, sanou Ižändü:
panen Minun zakonat heijän südämih,
kirjutan net heijän mielih.
17Sit vie sanou:
- Heijän riähkii da pahoi ruadoloi
en musta enämbi.
18A kus riähkät on prostittu, sie riähkien täh ei pie tuvva žertvua.

Käügiä uskojien kanzukunnan kerävündöih

19Ga sit, vellet, müö voimmo rohkieh mennä Kaikispühimäh, sendäh gu Iisus andoi oman veren20da muga avai meile uvven, elaigah vedäjän dorogan. Se dorogu menöü keskuszuavesin - Hristosan rungan - kauti.21Meil on suuri ülimäine pappi, kudaman käzih on annettu kai Jumalan taloi.22Ga astukkuammo sit Jumalan edeh puhtahal südämel, tävven uskonke, süväin pirskutettu puhtahakse hengen viärüös da rungu pestü puhtahal viel.23Müö sanommo: Müö nad'eičemmokseh. Ga sit püzükkiämmö lekahtamattah sit nad'oužas, sikse gu meil on surematoi uskalmon andai.24Piekkiämmö huoldu toine toizes, tüönnütäkkiämmö toine tostu suvaičendah da hüvih ruadoloih.25Meil ei pidäs hüllätä uskojien kanzukunnan ühtehizii kerävündöi, kui on harjavuttu erähät, a pidäs kehittiä toine tostu sidä enämbäl, midä lähembi nägüü Ižändän päivän tulo.

26Gu opastuhuu tundemah toven, müö üksikai omal himol luajimmo riähkiä, ga sit ei ole nimittumua žertvua meijän riähkien prosken'n'akse.27On vai varattavu suvvon vuotandu da vihažu tuli, kudai lainuou Jumalan vastustajii.

28Gu kentahto hülgiäü Moisein Zakonan, händü žiälöiččemättäh suuditah surmah, sih pidäü vai kahten-kolmen ristikanzan sana, kudamat omin silmin nähtih.29Duumaikkua iče, kui äijiä enämbäl maksau nakažie sidä, kudai polgou jalgoih Jumalan Poijan, ei pie pühännü sovun verdü, kudamal on iče puhtastettu, da huiguau armon Hengie!30Müöhäi tunnemmo Hänen, kudai sanoi:
- Minun on tazuandu,
Minä maksan,
da vie sanoi:
- Ižändü rubieu suudimah omua rahvastu.
31Varaittau puuttuo elävän Jumalan käzih!32Mustoitakkua teijän mennüöt päivät, konzu tüö vaste piäzittö valgieh. Silloi tüö tirpittö gor'ua, no kestittö.33Konzugo teidü niäritettih da muokattih kaččojien nagrettavakse, konzugo olitto niilöin rinnal, kudamii sežo muga pahoi piettih.34Tüö žiälöičittö kiinipanduloi, tüö hüväl mielel vastaitto sengi, konzu tuldih da otettih teijän elot, tüö tiezittö, teil on parembi bohatus, kudai ei hävie.

35Ga sit älgiä hülläkkiä rohkevuttu, sit rohkevuos tüö suatto suuren palkan.36Teile pidäü tirpandua, gu täüttiä Jumalan tahto da suaja se, mi on uskaldettu.37Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu:
- Pidäü vie kodvaine vuottua, pikoi kodvaine,
sit tulou se, kudamal pidäü tulla,
Häi ei vitkittele.
38Oigei eläü uskol,
a gu häi kiändünöü iäre,
Minä en miellü häneh.
39Müö emmo ole niilöi, kudamat kiännütäh iäre i hävitäh, olemmo net, kudamat uskotah i sil piästetäh oma hengi.


предыдущая глава Глава 10 следующая глава